Technologické procesy řešení a řízení staveb dnešní doby je krok správným směrem

Procesy digitálního stavění a provozu staveb (BIM) se stále více stávají běžným nástrojem českých projekčních a stavebních firem. Důvodem je především lepší kontrola nad celým projektem, včetně efektivnějšího řízení výstavby.

Na konferenci, kterou pořádala Asociace pro rozvoj infrastruktury ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM, se ukazuje, jak mají sloužit BIM procesy v celém životním cyklu projektu – počínaje architekty a projektanty, přes projektové manažery a stavební firmy a do důsledky až po správu stavby .

BIM je především o změně způsobu práce a myšlení

Hojná účast na odborné debatě potvrzuje, že BIM, z anglického Building Information Modeling = informační modelování při výstavbě, je vnímán jako praktický nástroj, který umožňuje vysokou kvalitu standardu projektu v jeho celém životním cyklu. Díky této technologii je možné v jednotlivých fázích životního cyklu stavby využívat přínosy, které při klasickém přístupu nejsou dostupné. Kontrola a koordinace projektu zrychluje celé projektování, snižuje počet chyb a nepřesností v dokumentaci, urychluje a upřesňuje výkazy výměr.  Simulace výstavby umožňuje odhalení chyb nejen v době přípravy projektu, ale po celou dobu výstavby, neboť umožňuje vizualizaci v reálném čase.

Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic a Státní fond dopravní infrastruktury mají snahu zavést a podporovat takovéto procesy ve svých projektech. „Rádi bychom realizovali vhodný pilotní projekt, u kterého bychom prošli všemi fázemi procesu, tj. od přípravy přes realizaci až po provozování. Věřím, že si ověříme možnost dosáhnout úspor při výstavbě dopravní infrastruktury, díky nimž budou realizovány další projekty v dopravní infrastruktuře, a to je pro nás podstatným benefitem," říká Zbyněk Hořelica, Ředitel SFDI.

Evropské normy pro BIM
 
Trendem v Evropské unii je tvořit v procesech BIM především státní zakázky. Ve Velké Británii je již platná legislativa pro zadávání veřejných zakázek pomocí metodiky BIM. Norsku či Finsku je již několik let požadavkem tvořit projekty veřejných zakázek pomocí principů BIM. Evropský parlament přijal směrnici 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek, ze které vyplývá, že ve veřejných zakázkách je možné požadovat BIM. V Čechách je nový zákon o zadávání veřejných zakázek ve stavu schvalování. Lze očekávat, že do budoucna přijdou i další změny legislativy. Již dnes někteří významní čeští investoři a stavební firmy vyžadují pro své projekty data z BIM modelů s cílem digitalizovat postupně procesy výstavby.

Jedním z nevětších projektů u nás, při kterém bylo využito metodiky BIM v podobě pokročilých 3D/BIM modelů, bylo zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení metra I.D od společnosti Metroprojekt.

IT | 21. 04. 2016