Téma měsíce září: Distribuční proces v praxi – Přeprava

Logistické konferenci EULOG 2015, která se konala 16. září na brněnském výstavišti, se zaměřovala na Distribuční proces v praxi. Během tohoto týdne se v rámci tématu měsíce září – praktická řešení budou na našem portále objevovat multimediální články na jednotlivé části distribučního procesu. Dnešní článek propojený s videi se podívá na poslední část distribučního procesu – tedy na přepravu.

Poslední částí distribučního procesu je finální přeprava k zákazníkovi. Jako první přednášku na toto téma měl Jan Polter ze společnosti Dachser. Jeho přednáška s názvem „Ze skladu k zákazníkovi: rychle, bezpečně a včas“ se představila prostřednictvím případové studie společnosti GCE, která je zaměřená na projekt skladování, kontraktní logistiky s další přidanou hodnotou a distribuci po celém světě. Nejprve představil společnost GCE, pak společnost Dachser. Poté se už prezentace zabývala konkrétním příkladem řešení, které Dachser řešil pro společnosti GCE. GCE se rozhodlo uzavřít sklady v různých zemích a přesunout je do jednoho místa, tedy do České republiky. Jedním z výsledků bylo například zkrácení doby vychystávání.

Jak tedy vyřešit tuto studii se můžete podívat na následujícím videu:


Poslední přednášku konference i přepravy si připravil Ondřej Jašek ze společnosti DB Schenker. Jeho přednáška se zabývala hlavně kombinovanou přepravou s podtitulkem "nebojme se kombinovat, aneb po kolejích i bez kolejí“. Na úvod položil otázky k zamyšlení a na zahřátí. Pak se pobavil nad otázkou konkurence v rámci přepravy, tedy zda může železnice konkurovat námořní přepravě. Jeho případová studie se zabývala právě železniční přepravou z Evropy do Číny. Na tomto příkladě ukázal, že železniční přeprava je výrazně dražší než námořní přeprava, ale je zase výrazně rychlejší. Námořní přeprava do Číny se pohybuje kolem 45 - 55 dny, oproti tomu přeprava po železnici může být 14-denní. V další části přednášky se zaměřil na intermodální přepravu. V závěru se podíval na úskalí, která jsou spojena s implementací železniční/intermodální přepravy.

Celou přednášku můžete zhlédnout na tomto videu.

 

Odkaz na všechny prezentace a videa najdete na www.logisticka-konference.cz

Logistika | 25. 09. 2015
Další podobné články