Povodí Moravy opraví Baťův kanál z Vnorov do Veselí n.M.

Povodí Moravy (PMO) začne v říjnu opravovat Baťův kanál v úseku od Vnorov do Veselí nad Moravou. Jde o další etapu oprav Baťova kanálu, která naváže na předchozí opravy na Strážnicku a Vnorovsku, řekl novinářům ve Zlíně po konferenci Plavební dny ředitel závodu Střední Morava PMO Pavel Cenek.Práce v úseku od Vnorov do Veselí nad Moravou jsou podle něj naplánované na tři roky. "Baťův kanál se dá opravovat jen v zimě, kvůli zajištění provozu," uvedl Cenek. Projekt si vyžádá asi 50 milionů korun, stavba bude financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Počítá se s opravou celého opevnění, kvůli nárůstu dopravy i nekázni některých návštěvníků je původní opevnění poškozené. "Hlavně tam, kde jsou hráze nebo je nějaká zaužívaná cesta, se břehy trhají a začíná to být nebezpečné," uvedl Cenek. "Začneme pozvolným vypouštěním včetně sběru škeblí a ekodozoru a všech náležitostí, aby nedošlo k úhoně, protože tento úsek je v Natuře 2000 (soustava chráněných území)," uvedl Cenek.

Baťův kanál vznikl ve 30. letech 20. století. Původně sloužil nákladní dopravě, vozilo se po něm především uhlí. Nyní slouží k rekreaci, ročně jej navštíví kolem 90.000 lidí, v přístavech si lidé mohou půjčit na 150 lodí. Kanál je dlouhý 53,8 kilometru. Částečně vede korytem Moravy, vede od Otrokovic ve Zlínském kraji přes Veselí, Strážnici a Petrov v Jihomoravském kraji až na Slovensko do Skalice.

V budoucnu se plánuje prodloužení trasy na jedné straně z Otrokovic do Kroměříže a na straně druhé z Petrova přes Rohatec do Hodonína. Délka kanálu by tak přesáhla 75 kilometrů. Výstavba plavební komory v Rohatci, která by umožnila prodloužení kanálu do Hodonína, by měla začít příští rok na podzim. Zájem o prodloužení kanálu má také Olomoucký kraj, tamní hejtmanství připravilo memorandum o prodloužení Baťova kanálu z Kroměříže až do Olomouce. Od zvažované investice v hodnotě několika stovek milionů korun si slibuje posílení cestovního ruchu v jižní části Olomouckého kraje.
Doprava | 20. 09. 2019
Zdroj: ČTK