Na jednání Rady ministrů se řešil také tzv. čtvrtý železniční balíček

Ministr dopravy Antonín Prachař se v pátek 14. března zúčastnil zasedání Rady ministrů dopravy v Bruselu, kde byly mimo jiné řešeny také změny ve stávající unijní legislativě v oblasti železniční dopravy – tzv. čtvrtý železniční balíček. V rámci setkání představitelů Visegrádské skupiny ministr podepsal memorandum o založení pracovní skupiny pro dopravní infrastrukturu.

Cílem tzv. čtvrtého železničního balíčku je dokončení liberalizace železničního trhu a zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy. Rada se na svém jednání věnovala „technické“ části balíčku – tj. úpravě stávajících předpisů v oblasti bezpečnosti a interoperability železničního systému napříč členskými státy a rozšíření pravomocí Evropské agentury pro železnice (ERA) na úkor orgánů jednotlivých členských států, na jejichž činnost by tato agentura zároveň měla dohlížet.

„Česká republika podpořila přijetí kompromisního znění návrhu nařízení o Evropské agentuře pro železnice. Vítáme, že vznikne subjekt, který bude kontrolovat činnost úřadů členských států tak, aby nebyli diskriminování jednotliví dopravci“, řekl ministr dopravy Prachař. Zároveň dodal, že ERA bude vydávat povolení pro přeshraniční provoz a dopravci tak nebudou muset oslovovat jednotlivé úřady všech zemí, přes které by chtěli dopravu provozovat.

Prosadit důležité společné zájmy v oblasti dopravních agend by měla pomoci pracovní skupina zemí tzv. Visegrádské skupiny pro dopravní infrastrukturu. Pracovní skupina vznikla na základě memoranda, které podepsali vysocí představitelé V4. Jedním z úkolů je koordinovat rozvoj dopravních spojení mezi zeměmi V4, zejména v rámci sítě TEN-T a spolupracovat za účelem co nejlepšího využívání evropských fondů.
 

 

Doprava | 21. 03. 2014
Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR