Motoristé by po opraveném nadjezdu v Otrokovích mohli jet v říjnu

Motoristé by poprvé mohli vjet na opravený most přes železniční trať v Otrokovicích na Zlínsku v ulici Nadjezd v polovině října. Z posledního kontrolního dne vyplynulo, že stavba pokračuje podle schváleného harmonogramu prací, sdělila ČTK v tiskové zprávě mluvčí otrokovické radnice Romana Stehlíková.

 
Na opravu mostu je v letošním rozpočtu města vyčleněno zhruba 126 milionů korun, radnice dostala 118 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

"Termín dokončení stavby podle uzavřené smlouvy o dílo by měl být splněn. V tuto chvíli je zpracován podrobný harmonogram prací pro dokončení stavby k termínu podle smlouvy, tedy k 21. říjnu 2019 a nejsou zjevné překážky, které by signalizovaly nutnost prodloužení lhůty," uvedl vedoucí odboru rozvoje města František Žák.

Provoz vozidel po nadjezdu však nebude možný před dokončením stavby, a to ani v omezeném rozsahu. "O tento stav jsme usilovali, především kvůli MHD, nicméně s průběžným postupem prací byly zjišťovány určité odchylky reálného stavu dosavadních konstrukcí od očekávaného," uvedl Žák. Bylo proto nutné upravit technologické postupy prací a vytvořit nezbytné bezpečnostní podmínky. "Toto ve svém důsledku neumožňuje silniční provoz na mostu před úplným dokončením. Je to jistě pro motoristy nemilé, nicméně není možné slevit z kvality prováděné stavby a z bezpečnosti provozu," dodal.

Oprava mostu, který je na hlavní trase do části Baťov, začala letos v únoru. Kvůli uzavírce vede doprava po objízdné trase, jinudy jezdí také autobusy městské hromadné dopravy i linkové autobusy.
 
Doprava | 10. 09. 2019
Zdroj: ČTK