Členové Svazu průmyslu volí prezidenta, kandidátem opět Hanák

Členové Svazu průmyslu a dopravy ČR si v pražských Letňanech zvolí nové představenstvo, dozorčí radu a smírčí výbor na funkční období 2019 až 2023. Na prezidenta svazu kandiduje Jaroslav Hanák, který bude funkci obhajovat už podruhé. V představenstvu svazu působí od roku 2003.


"Nové funkční období bude pro celý svaz průmyslu složité. Výkon ekonomiky po předchozích rekordních tempech růstu zpomaluje. Nicméně tlak odborů a jejich politických spojenců na růst mezd, prodlužování dovolené nebo zkracování pracovní doby nepolevuje. Budeme muset pro firmy zajistit takové podmínky, aby i při nižším růstu mohly dál investovat do výrob s vyšší přidanou hodnotou a do výzkumu a vývoje, které pak mohou vést i k vyššímu růstu mezd," uvedl Hanák.

Delegáti, kteří zastupují 32 členských svazů a asociací, a individuální členské firmy, budou volit představenstvo, jež může mít až 18 členů. Volí se zvlášť prezident svazu a členové představenstva. Ze zvolených členů představenstva delegáti následně vybírají viceprezidenty. Dozorčí rada a smírčí výbor se volí samostatně. Pro kandidáty hlasují zástupci kolektivních členů (svazů a asociací) a delegáti vybraných individuálních členů (firem). Pro zvolení potřebuje kandidát získat nadpoloviční většinu hlasů.

Volby do řídících orgánů Svazu průmyslu a dopravy ČR se konají každé čtyři roky. Poslední volby se konaly na jaře roku 2015.

Svaz průmyslu a dopravy ČR je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružuje zaměstnavatele a podnikatele v Česku. Hájí a prosazuje jejich zájmy v evropských a mezinárodních organizacích. Snaží se také ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku české vlády s cílem vytvářet podmínky vhodné pro rozvoj podnikání v ČR.

 
Nemovitosti | 14. 05. 2019
Zdroj: ČTK