Barometr globálního obchodu DHL naznačuje pokles světového obchodu kvůli převažující negativní náladě v soukromém sektoru

Barometr globálního obchodu DHL poprvé od svého uvedení v lednu 2018 naznačuje, že v příštích třech měsících dojde k mírnému poklesu světového obchodu. Zjištěné poklesy vedly k celkovému snížení prognózy světového obchodu o 8 bodů. Nová hodnota indexu je 48. Jinými slovy, světový obchod – předpovídanýna základě obchodních toků v odvětvích polotovarů a surovinových komodit – by měl podle očekávání zažít pokles, byť mírný. Příčinou celkového poklesu jsou výrazné ztráty v odvětvích letecké a kontejnerové námořní přepravy, což jsou dvězákladní složky barometru globálního obchodu DHL.Obchod realizovaný leteckou dopravou poklesl o 6 na 49 bodů a kontejnerovou námořní dopravou o 8 na 48 bodů.

 
Obchod stagnuje již několik čtvrtletí v řadě

Nejnovější vývoj pokračuje v klesajícím trendu, který barometr globálního obchodu DHL zaznamenává již po několik čtvrtletí od poloviny roku 2018. Aktuální pokles je také prvním dlouhodobějším poklesem od poloviny roku 2015. Tehdy barometr globálního obchodu DHL, který zohledňuje historická data od roku 2013, zaznamenal více než měsíc trvající pokles objemu globálního obchodu.

Nejnovější výsledky barometru globálního obchodu DHL ukazují negativní vliv obchodních válek Eswar S. Prasad, profesor pro obchodní politiku a ekonomii na Cornellově univerzitě v Ithace (stát New York, USA), k tomu poznamenal: „Růst v klíčových oblastech světové ekonomiky slábne. Většina makroekonomických ukazatelů i ukazatelů na trhu práce poukazuje na ochlazování růstu v USA a nálada na finančních trzích utrpěla v důsledku obchodních napětí. Zdálo se, že podpůrná opatření čínské vlády stabilizují růst, ale přetrvávající obchodní napětí růstový trend v Číně znovu oslabují. Obnova německého růstu se zdá být křehká, zatímco růst Indie se rychle zhoršuje s ohledem na vzrůstající pochyby o možnostech realizace zásadních hospodářských reforem. Současné zpomalení největších světových ekonomik by ovlivnilo objem obchodu, pokud bude nejistota i nadále tlumit spotřebitelskou poptávku a podnikové investice.“

Obchodní konflikt mezi USA a Čínou oslabuje dynamiku globálního obchodu

Spojené státy americké jako jeden z účastníků současných obchodních sporů utrpěly zdaleka největší ztráty ze všech zemí indexu barometru globálního obchodu DHL a jejich výhled poklesl o 11 bodů na 44. Tyto ztráty způsobily převážně negativní vyhlídky v hlavních exportních odvětvích. Čína byla z hlediska velikosti ztrát druhá s poklesem o 7 na 49 bodů, což je hodnota indexu o jeden bod pod hranicí stagnace. Negativní vyhlídky Číny pramení převážně z poklesu dovozu v řadě odvětví, v kombinaci s minimálním nárůstem celkového vývozu. Zatímco obchodní spory mezi oběma zeměmi se rýsovaly jako potenciální hrozba pro růst již od spuštění barometru globálního obchodu DHL v lednu 2018, ještě nikdy se neprojevily v takové síle jako v aktuálních prognózách obchodního vývoje. Vzhledem k velkému podílu USA a Číny na globálním indexu přispívá jejich slábnoucí tempo růstu obchodu ve velké míře k očekávání globálního poklesu. Stále spíše mírný pokles globálního obchodu lze vysvětlit tím, že během obchodních konfliktů nedochází pouze k přerušení obchodních toků. V důsledku toho se obchodní trasy a dodavatelské řetězce přesouvají do jiných zemí. V globálním měřítku se tím částečně kompenzují negativní dopady obchodních napětí mezi zeměmi.

Hrozba Brexitu nemá vliv na obchod Velké Británie, Německo a Indie pokračují v mírném růstu

V důsledku celkově slábnoucího obchodního „klimatu“ zaznamenaly tři zásadní země barometru globálního obchodu DHL prognózu pomalejšího růstu obchodu, ale zároveň se udržely nad hranicí stagnace. Německo dosáhlo snížení o 1 bod v porovnání s předchozím čtvrtletím a nyní má 52 bodů, zatímco Indie ztratila 6 bodů a výsledkem je prognóza 53 bodů. Velká Británie si naopak zapsala zvýšení o 2 body na celkovou hodnotu indexu 52 bodů. Tento výsledek je vzhledem k pokračujícím nejistotám ohledně nevyřešeného Brexitu v rozporu s očekáváními. Může to být také znamení, že stále více společností zvyšuje své zásoby v reakci na riziko tvrdého Brexitu ke konci října.

Východoasijské ekonomiky s ještě slabší dynamikou obchodního vývoje

Kromě Číny zaznamenávají stagnující vývoj obchodu také východoasijské ekonomiky, jako je Japonsko a Jižní Korea. Japonský index poklesl o 7 bodů a nyní má hodnotu přesně 50 bodů, což indikuje stagnující dynamiku obchodu. Jižní Korea je třetí zemí, sledovanou v rámci barometru globálního obchodu DHL, s prognózovaným poklesem růstu obchodu pro nadcházející tři měsíce. Po mírném poklesu na 49 bodů v březnu 2019 se vyhlídky znovu zhoršily o 3 body na 46 bodů.

Více informací o barometru globálního obchodu DHL naleznete na dpdhl.com/gtb.
 
Logistika | 12. 07. 2019