Aplikace „Mapování pohybu vozíků“ přináší větší přehled a bezpečnost

Společnost Linde Material Handling představila nový modul svého systému „connect“ pro monitorování pohybu flotil manipulačních vozíků. Digitální aplikace „Mapování pohybu vozíků“ využívá nové technologie pro lepší přehled o provozu manipulační techniky. S její pomocí je snadněji identifikována aktuální poloha vozíku, a je tedy velkým přínosem pro správu flotily.

 

Nový modul „Mapování pohybu vozíků“ systému „connect“ poskytuje manažerovi zodpovědnému za flotilu pohled z ptačí perspektivy na provoz vozíků. Nový telematický hardware vyhledá každý jednotlivý vozík s přesností až pět metrů a zobrazí ho na mapě. Lze tak snadno zjistit, kde se v areálu společnosti nachází vozík, který měl například poruchu, potřebuje opravu nebo údržbu a ke kterému je třeba navést servisního technika. Čím větší je vozový park a čím rozsáhlejší jsou prostory společnosti, tím je tato funkce užitečnější. Aplikace může ale pomoci i v situaci, kdy je vozík například ukraden, protože jej přesně lokalizuje i mimo areál, což pomůže odhalit případné zloděje.

Základem mapování jsou údaje o poloze vozíku určené satelitní lokalizací. Stejně jako provozní hodiny nebo chybové kódy mohou být tato data získána prostřednictvím portálu „connect: portal“ a exportována pro účely vyhodnocování do jiných systémů prostřednictvím webové služby. 

Zařízení je robustní a odolné proti vlivům počasí, výkonný mikroprocesor s integrovanými anténami a elektronická globální karta eSIM jsou instalovány v kompaktním krytu. Kromě GPS používá tento hardware k určení přesné polohy i jiné satelitní systémy. Přenos potřebných dat je však naprosto v souladu s nejnovějšími bezpečnostními standardy.

Během letošního roku bude generická platforma rozšířena ještě o další funkci – „GPS sledování”. To umožní omezit provozní plochu vozíku pomocí virtuálních hranic. Jakmile vozík opustí definovanou zónu svého fungování, systém automaticky odešle odpovědné osobě e-mailové upozornění tak, aby bylo možné bezodkladně provést opatření. 

Dalším novým modulem systému „connect“ pro zajištění větší bezpečnosti a transparentnosti při používání manipulačních vozíků je aplikace „Inteligentní zóna“, která umožňuje definovat specifické zóny ve skladech a výrobních prostorech, ve kterých vozíky automaticky sníží rychlost jízdy. Zóny zpomalení lze volit např. v oblasti nepřehledných rohů a křižovatek či s větším výskytem chodců nebo u segmentových vrat a průjezdů.
 
Skladování | 15. 02. 2019