Vlastní čerpací stanice LPG může firmě ušetřit nemalé náklady na provoz manipulační techniky. Kdy se vyplatí?

Firmy jsou v důsledku koronavirové pandemie nuceny hledat prostor pro omezení provozních nákladů. Jednou z možností je větší využití LPG. Jde o úsporné, ale i ekologické palivo, které je v areálech podniků na rozdíl od nafty možné využít také v uzavřených prostorách. Pohon vysokozdvižných vozíků (VZV) i dalších drobných strojů pomocí LPG je obvykle zajištěn výměnnou desetikilogramovou plynovou láhví. Podle odborníků se ovšem při denním provozu pěti a více plynových VZV již vyplatí uvažovat o podnikové čerpací stanici LPG.

 
Zkapalněný ropný plyn neboli LPG představuje velmi praktický typ pohonu pro vysokozdvižné vozíky i další drobnou mechanizaci určenou pro areály podniků a skladové prostory. V neposlední řadě jde také o ekologickou a cenově velmi příznivou alternativu nejen dieselu, ale i elektřiny. Srovnáme-li průměrné ceny na veřejných čerpacích stanicích pro automobily, podle aktuálních dat Českého statistického úřadu stojí litr nafty 26,42 korun, zatímco litr LPG (propan-butanu) rovných 12 korun. Toto srovnání je ovšem jen orientační. Cena čistého propanu určeného pro provoz VZV je vyšší, současně je zde ale nižší spotřební daň.
 
Z ekologického hlediska je LPG zásadním, byť fosilním alternativním palivem. Podle dokumentu Vize pro LPG publikovaného loni Českou asociací LPG může jeho širší využití výrazně omezit škodlivé emise z dopravy v krátkodobém a střednědobém horizontu. Aby se totiž citelně projevily přínosy bezemisních alternativ, na to si ještě desítky let počkáme. Potenciál LPG je však podle odborníků mnohem širší. Zanedlouho se na českém trhu objeví takzvané bioLPG, které má totožné složení, přitom je kompletně vyrobeno z obnovitelných zdrojů.
 
LPG pro pohon manipulační techniky
U VZV na LPG i další užitkové techniky se často využívají výměnné desetikilogramové láhve plněné propanem. Na rozdíl od klasických propan-butanových láhví, které se používají i v domácnosti, jsou LPG láhve určené pro pohon upraveny pro použití ve vodorovné poloze. Propan má pak ve srovnání se směsí propan-butanu vyšší oktanové číslo, obsahuje nižší obsah síry a minimum nečistot. „Výhoda vysokozdvižných vozíků na plyn je mimo jiné v rychlé a snadné výměně plynové láhve. Nevyžadují odstávku kvůli dobití baterie, jak je tomu u vozíků na elektřinu. Na rozdíl od naftových vozíků se zase mohou provozovat i v uzavřených halách, aniž by bylo nutné dovybavit vozík katalyzátorem výfukových plynů,“ říká Jiří Karlík, odborník pro oblast LPG a generální ředitel společnosti Primagas. „V segmentu LPG láhví určených pro pohon manipulační techniky se namísto klasického materiálu v podobě oceli stále více prosazuje moderní kompozitní materiál využívaný rovněž u letecké a kosmické techniky. Kompozitní láhve jsou lehčí, odolnější a bezpečnější než klasické ocelové láhve,“ dodává Jiří Karlík.

Kdy dávají smysl interní čerpací stanice LPG?
Ve firemním provozu se často uplatňují také vnitropodnikové čerpací stanice LPG. Jsou výhodné zejména, pokud podnik provozuje větší množství VZV a další techniky, popřípadě i flotilu vozů na LPG. „Využití interní čerpací stanice LPG přichází v úvahu při měsíčních odběrech 150 a více desetikilových tlakových láhví pro pohon, tedy 1,5 tuny propanu. Je to velmi individuální dle typu použité techniky, intenzity jejího využití nebo směnnosti a tak dále, obecně lze ale říci, že pokud firma provozuje na denní bázi pět a více plynových vysokozdvižných vozíků, již se jí vyplatí o čerpací stanici uvažovat,“ vysvětluje Jiří Karlík.
 
Tankování probíhá stejně jako na klasické LPG čerpací stanici, kdy se zkapalněný plyn čerpá z velkého zásobníku o objemu 4 850 nebo 17 000 litrů. Výhoda interní čerpací stanice tkví v tom, že úplně odpadá manipulace s tlakovými LPG láhvemi. Šetří se tedy čas potřebný na výměnu láhví a snižuje logistická náročnost i výdaje. V neposlední řadě se snižuje také uhlíková úspora díky méně častým závozům dodavatele „Finanční úspora z provozu vlastní čerpací stanice se pohybuje okolo 20 procent ve srovnání s využitím LPG tlakových láhví,“ popisuje Jiří Karlík. „Podnikovou čerpací stanici dodáváme našim odběratelům jako komplexní řešení na klíč na vlastní náklady. To zahrnuje kompletní dodávku technologie, servis, údržbu a revize i pravidelné dodávky LPG, respektive propanu,“ dodává Jiří Karlík.
 
Doprava | 02. 07. 2020