Vláda schválila česko-německou dohodu o lodní plavbě po Labi

Vláda schválila česko-německou dohodu o lodní plavbě po Labi, uvedlo ministerstvo dopravy. Dohoda stanoví základní parametry pro fungování labské vodní cesty a má usnadnit její využívání pro nákladní lodě při kombinaci s vodohospodářskými a ekologickými potřebami. Parametry budou muset zajišťovat obě země.

"Labe je významnou evropskou řekou, za kterou nese Česká republika odpovědnost společně s Německem. Splavnění Labe umožní provoz ekologické vodní dopravy a zlepší podmínky pro mezinárodní obchod i cestovní ruch v České republice. Pro nás je také klíčová ochota německé strany zajistit problematické úseky a garantovat potřebnou hloubku pro plavbu. Dohoda dává poprvé i určitou jistotu pro plánování investic do vodní dopravy a přístavních infrastruktur,“ uvedl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Česko podle dohody bude muset zajistit plavební parametry pro úsek z Ústí nad Labem ke státním hranicím s Německem. Návazně na to by pak mezi Ústím nad Labem a Týncem nad Labem a současné mezi Týncem nad Labem a Pardubicemi měla být možná plavba s hloubkou až 230 centimetrů.Údržbu vodní cesty bude mít nadále na starosti Povodí Labe. Náklady na údržbu vyjdou na přibližně 150 milionů korun ročně. Německo naopak na své straně bude zajišťovat na Labi hloubku plavební dráhy 140 centimetrů. Zároveň bude každých deset let přezkoumávat nízkou referenční úroveň vodní hladiny. Na dodržování dohody má dohlížet společná smíšená komise.

Stvrdit dohodu nyní musí ministři obou zemí. V současnosti pro lodní dopravu na Labi neexistuje žádný závazný dokument, který by řešil mezinárodní status této vodní cesty. Ta přitom patří do hlavní transevropské dopravní sítě TEN-T. Na všech ostatních ostatních evropských vodních cestách mezinárodního významu, například Dunaji, Rýnu nebo Sávě, jednotlivé státy mezi sebou dohody mají. Přeshraniční doprava po Labi se nyní řídí společným prohlášením z roku 2006, které však není závazné. Dohoda však z prohlášení většinou vychází.
 
Doprava | 05. 05. 2021
Zdroj: ČTK