Trať z Plzně do Chebu bude mít evropské zabezpečení

Správa železnic začala budovat celoevropský zabezpečovací systém ETCS na trati z Plzně do Chebu. Součástí stavby je rovněž vybudování nového zabezpečovacího zařízení ve stanici Cheb. Celkové náklady projektu přesahují jednu miliardu korun a hotová by měla být v roce 2022.

 
"Systém ETCS se skládá ze dvou částí. Jednou jsou palubní jednotky, kterými musí dopravce vybavit své vozidlo, a druhou částí je stacionární část, která je umístěna na železnici. My samozřejmě budeme od nějakého roku na tratích, kde je tento evropský zabezpečovač, vyžadovat, aby na nich jezdily jen vlaky, které tyto jednotky mají," uvedl ředitel Stavební správy západ Správy železnic Petr Hofhanzl s tím, že na prvních tratích by mohl systém začít naplno fungovat zhruba v roce 2024 nebo 2025.

Jako první začala loni výstavba radioblokové centrály (RBC) pro úsek mezi Plzní a Chebem. Takzvané eurobalízy, což jsou pasivní jednotky umístěné v kolejišti, které po aktivaci z vlaku vysílají potřebná data pro řízení provozu, budou nainstalovány v kolejích jednotlivých železničních stanic a ve všech mezistaničních úsecích v lednu a únoru příštího roku. Na trati mezi Plzní a Chebem by jich mělo být umístěno 570. Provoz na trati pak budou sledovat dvě radioblokové centrály.

Ve druhé etapě bude v Chebu nahrazeno reléové zabezpečovací zařízení elektronickým třetí kategorie s ovládáním z jednotného obslužného pracoviště s možností obsluhy z Centrálního dispečerského pracoviště v Praze.

Systém ETCS je standardizované evropské vlakové zabezpečovací zařízení, které zajišťuje plynulý provoz v mezinárodním železničním provozu mezi odlišnými systémy národních železnic. Jeho instalace současně zvyšuje bezpečnost vlakové dopravy. Aktuálně je tímto systémem pokryto 255 kilometrů tratí ve správě Správy železnic. Dalších 206 kilometrů mezi Břeclaví a Petrovicemi u Karviné postoupilo do zkušebního provozu, letos přibudou úseky Přerov — Česká Třebová a Český Brod — Praha-Běchovice - Praha-Uhříněves.

Zhotovitelem stavby ETCS Plzeň - Cheb je společnost AŽD Praha. Projekt je zhruba ze 60 procent spolufinancován v rámci programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF) částkou 27,15 milionu eur (zhruba 709 milionu Kč).

Doprava | 20. 08. 2020
Zdroj: ČTK