Téma měsíce listopadu: Rozhovor s Lucií Padevětovou, manažerkou Mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN

Logistické vzdělávací akce přináší jejich účastníkům zajímavé přednášky, možnost získání různých kontaktů a nevšední zážitek. Zvlášť, pokud mluvíme o Mezinárodní logistické konferenci SpeedChain. Dnes si můžete přečíst rozhovor s organizátorkou této akce, Lucií Padevětovou.

 

Měsíc listopad věnujeme logistickým akcím. Vy, jakožto manažerka a hlavní organizátorka logistické konference SpeedChain, máte v této oblasti jisté zkušenosti. Zajímalo by mě, proč jsou podle Vás logistické akce důležité a čím jsou přínosné pro návštěvníky?
Kvalitní konference by měla představovat atraktivní platformu pro setkávání profesionálů v daném oboru či oborech, nabídnout možnost získat potřebné informace o oborových novinkách, vývojových trendech a představit úspěšně realizovaná řešení. V reálném životě je důležitá i tradice a prokazatelná kvalita dané konference, protože dobré reference jsou zpravidla tím, co přesvědčí kvalitní partnery a sponzory alokovat své prostředky do daného projektu. Věřím, že letošní ročník konference SpeedChain 2015 bude pro návštěvníky, stejně jako všechny ročníky předchozí, přínosem odborným i společenským a že všem účastníkům nabídne příležitosti k navázání nové spolupráce i konkrétních obchodních kontaktů. Naším cílem vždy bylo a je připravit akci tak, aby naplnila očekávání  účastníků i partnerů a sponzorů a aby byla pro všechny zúčastněné především příjemným osobním zážitkem. Pevně věřím, že nám letošní ročník umožní posunout laťku zase o kousek výš ….

Letos je přede dveřmi již 10. ročník SpeedCHAINu.  Letos na téma „Logistika – Transparentnost a flexibilita“. Podle čeho vybíráte daná témata?
Reliant dnes nabízí svým zákazníkům široké portfolio služeb od nejrůznějších vzdělávacích projektů, přes logistické poradenství, odborné zahraniční stáže, organizaci odborných a marketingových eventů, podporu při zpracování projektů s podporou ESF, mediální podporu prostřednictvím odborného logistického měsíčníku Logistic NEWS a dalších médií, až po konferenci SpeedCHAIN, která je jakousi vlajkovou lodí celé skupiny Reliant. Právě široké spektrum poskytovaných služeb nám umožňuje být ve velmi těsném a permanentním kontaktu s firmami, společně s nimi řešit aktuální problémy a reagovat na aktuální vývoj na českém a evropském trhu. V naší snaze být stále v centru dění nám tradičně velmi spolehlivě pomáhá i logistický portál Eulog.  To vše nám umožňuje mít velmi dobrý přehled o tématech, která jsou pro naše partnery důležitá a zajímavá. Právě našim zákazníkům a jejich potřebám každoročně podřizujeme tematické zaměření konference. Rok 2015 je rokem ekonomického růstu, který se nutně odráží i v oblasti logistiky. Věříme, že tento trend v příštím roce bude pokračovat a letošní obsah konference tuto skutečnost respektuje.

Kromě nabitého dopoledního i odpoledního bloku je připraven i slavnostní galavečer, kde se losuje o hodnotné dary a předávají se různá ocenění. Přípravy na konferenční den však začínají už o rok dříve. Co je pro Vás při organizaci tohoto dne nejtěžší?
Večerní galaprogram VIP Logistic Rendezvous je tradiční součástí konference. Představuje prostor pro navazování společenských kontaktů, ale vytváří i rámec pro slavnostní předávání prestižních oborových ocenění.  GRYF je oceněním logistické osobnosti roku vybrané na základě ankety časopisu Logistic NEWS. V letošním roce budou nově v rámci večerního programu udělována i ocenění Obal roku, Design Touch a také ocenění ČLA Logistický projekt roku.
Je opravdu nesnadné vybrat to, co je pro nás v rámci organizace VIP Logistic Rendezvous nejtěžší. Samozřejmě, že každý z nás má rozdílný vkus a tak snad nejtěžší je vytvořit takovou skladbu večera, aby si každý „přišel na své“- počínaje výběrem vhodného moderátora, zajímavé hudební skupiny a samozřejmě pestrého a kvalitního pohoštění. S tím samozřejmě neoddělitelně souvisí i již zmíněný výběr vhodných a kvalitních cen pro oceněné a nejvhodnější formy jejich předání. To vše ve velké míře ovlivňuje skladba a kvalita našich sponzorů, kterým bych ráda za jejich podíl i touto cestou poděkovala. I to je důvodem, proč přípravy dalšího ročníku konference SpeedChain, která se bude konat na počátku listopadu 2016, už vlastně začaly a v průběhu letošního SpeedCHAINu budou již v plném proudu. Jde nám o to, aby průběh konference splnil očekávání účastníků, ale současně aby se pro odbornou část konference i pro galavečer podařilo vytvořit důstojný rámec, který je oceňován nejen našimi, ale i zahraničními účastníky a staví mezinárodní konferenci SpeedChain mezi nejúspěšnější evropská logistická setkání.

Součástí konference je i exkurze do nějakého podniku. Kam to bude letos a na co se účastníci exkurze mohou těšit?
Letošní ročník mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN nabídne účastníkům možnost exkurze do kolínské TPCA (joint venture PSA a Toyoty) a GEFCO Česká republika. Účastníci navštíví a zhlédnou výrobu vozů Citroen C1, Toyota Aygo a Peugeot 108, následně pak jejich logistiku a postprodukční operace na centru logistiky hotových vozů v GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA v Ovčárech u Kolína. O exkurzi byl mezi účastníky nebývale velký zájem a celá kapacita se naplnila během několika málo dní ještě před datem uzávěrky stanovené právě partnerem exkurze.

Každý rok je akce zajímavější a zajímavější. Jak vždycky říkám, už to nemůže být lepší. A vždycky to je o něco lepší než ročník předchozí. Návštěvníci akce jsou motivování především programem a speakery. Letos však chystáte i nějaké novinky, které v předchozích letech nebyly. Můžete je přiblížit?
I v letošním roce jsme připravili v rámci konference řadu novinek a já věřím, že budou účastníky dobře přijaty. Součástí dopolední společné části programu je letos nově panelová diskuze věnovaná tématu logistiky pro e-commerce. Tuto část konference bude moderovat Lukáš Dolanský - přední ekonomický moderátor České televize. Podstatně větší prostor oproti minulým ročníkům bude věnován i problematice obalů, obalových technologií a obalových materiálů. Toto téma bude mít svou vlastní odpolední sekci a přivede na konferenci SpeedCHAIN řadu nových a zajímavých účastníků a partnerů.
Novinky nepřinese jen samotná konference. K desátému výročí SpeedCHAINu jsme připravili změny i v programu galavečera. Tou nejviditelnější změnou je zahájení galavečera VIP Logistic Rendezvous krátkým koncertem přední české sopranistky Pavlíny SENIČ v inspirujícím prostředí BAZILIKY Sv. MARKÉTY, která je součástí Břevnovského kláštera. Koncert bude zahájen v 19:00 hodin a vytvoří tak důstojný, nenápadný, ale velmi efektní přechod mezi pracovní a společenskou částí. Ráda bych všechny účastníky konference právě na tuto část programu osobně pozvala.  

Je jen pár dní před konferencí. Máte nějaký vzkaz pro účastníky i pro ty, kteří se akce účastnit nemohou?
Ráda bych těm, kteří se na letošní desátý ročník konference SpeedCHAIN chystají, vzkázala, že se na ně moc těšíme a uděláme vše, co bude v našich silách, aby byli spokojeni.  Těm ostatním, se kterými se letos v Břevnově neuvidíme, bych ráda vzkázala, že budeme věřit, že se opět setkáme nejpozději na jedenáctém ročníku konference SpeedCHAIN na podzim roku 2016.

A na závěr takový pohled do budoucna. Zajímalo by mě, zda už dnes víte a můžete něco málo prozradit o příštím ročníku?
Již dříve jsem se zmínila, že na přípravě dalšího ročníku jsme již začali pracovat a hlavní osa programu je již na světě. Kompletní program bude připraven nejpozději na začátku příštího roku. Jen tak je možné akci takového významu a rozsahu, jako je SpeedCHAIN, zodpovědně připravit a všem partnerům nabídnout odpovídající mediální participaci na celém projektu.
Věřím, že se s našimi tradičními partnery a sponzory opět společně setkáme i v roce 2016 a že se naše vzájemná spolupráce opět prohloubí. Jsme otevřeni jakýmkoliv nápadům a doporučením, která by mohla program konference SpeedCHAIN 2016 pozitivně ovlivnit.
 

Lucie Padevětová
manažerka konference SpeedCHAIN
 

Logistika | 02. 11. 2015
Další podobné články