Svaz měst a obcí: Konzervace lokálních tratí by je zlikvidovala

Svaz měst a obcí nesouhlasí s podobou pozměňovacího návrhu k novele drážního zákona, která je momentálně ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně. Návrh podle svazu povede k likvidaci lokálních tratí se slabším provozem. Svaz to uvedl v tiskové zprávě.

Pozměňovací návrh by umožnil vlastníkovi trati rozhodnout o jejím takzvaném zakonzervování v případě, že na trati jezdí ročně méně než 1500 osobních nebo 12 nákladních vlaků.

"Nový pojem 'zakonzervování trati' fakticky znamená, že stačí, aby se zachoval železniční spodek, tedy násep a propustky. Štěrkové lože, pražce a kolejnice mohou být odstraněny. K obnově takzvaně 'zakonzervovaných' tratí tak již evidentně nikdy nedojde," uvedl svaz v tiskové zprávě.

O zakonzervování by podle návrhu mohla rozhodnout Správa železnic sama, nepotřebovala by jednat s krajem ani místní samosprávou.

"Považujeme to za zneužití současného mimořádného stavu, kdy se všichni včetně zákonodárců věnujeme důsledkům pandemie. Tento likvidační návrh regionální vlakové dopravy by tak mohl bez větší pozornosti projít a následně způsobit nenávratné škody našim městům a obcím," uvedl předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl.

Uvedl, že kraje i místní samosprávy léta bojují s vylidňováním menších vesnic zejména tím, že se snaží zachovat co největší množství služeb. "Zachování dopravní obslužnosti je jednou z našich priorit," dodal Lukl.

Doprava | 19. 02. 2021
Zdroj: ČTK