Středočeský kraj a Praha vyhlásily další tendry na autobusové dopravce

Středočeský kraj a Praha spouštějí druhou vlnu výběrových řízení na provozovatele autobusů Pražské integrované dopravy (PID), kteří budou přepravovat cestující od 1. prosince 2024. Jde o oblast Štěchovic, Brandýsa nad Labem a Jílového u Prahy, Stochova na Kladensku a Votic na Benešovsku. Finanční výše soutěží nesnížená o tržby a jiné příjmy je 7,1 miliardy korun a jde o 143 milionů linkových kilometrů. Noví provozovatelé by měli zajišťovat dopravní obslužnost po dobu deseti let, řekl ČTK mluvčí Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK) Oldřich Buchetka.


Výběrová řízení na nové dopravce jsou vyhlašována ve čtyřech vlnách a v každé z nich se soutěží o několik oblastí, které Středočeský kraj objednává samostatně nebo s hlavním městem Prahou. První vlna se týkala některých oblastí v okolí Prahy nebo na Kladensku a Rakovnicku. Celkově jde o 17 miliard Kč a 326 milionů linkových kilometrů, podle současných jízdních řádů je to 220 milionů linkových kilometrů a 11,5 miliardy Kč. Tato částka se však pro objednatele sníží o vybrané jízdné.

Na konci roku 2009 uzavřel Středočeský kraj s autobusovými dopravci desetileté smlouvy. V roce 2019 je s většími dopravci kvůli pořizování nových velkokapacitních autobusů prodloužil o pět let. Jako objednatel veřejné hromadné dopravy musí zajistit kontinuitu dopravní obslužnosti na své území, proto vyhlašuje nové tendry.

Jediným hodnotícím kritériem bude nabídková cena. Udržení stejné úrovně kvality ve všech oblastech je podle IDSK dáno závaznými standardy PID, které jsou součástí zadávacích podmínek. "To, že jediným hodnotícím kritériem je pouze cena, je ten nejtransparentnější způsob. Pokud by byla stanovena další hodnotící kritéria – zejména vázaná na specifické kvalitativní nabídky, objednavateli by mohla vzniknout složitá situace s kontrolou plnění smlouvy a následnou penalizací, což by mohlo mít za následek různou úroveň nabízené kvality služeb pro cestující na území Středočeského kraje," uvedl ředitel IDSK Zdeněk Šponar. 

Doprava | 19. 09. 2022
Zdroj: ČTK