Stát může výjimečně povolit kamionům jízdu bez odpočinku

Ministerstvo dopravy může ve výjimečných situacích, například při kalamitách nebo krizích, povolit řidičům v nákladní dopravě, aby mohli po určitých úsecích silnic jezdit bez dodržování požadavků na přestávky v jízdě a odpočinek. Umožňuje to novela zákona o silniční dopravě, která vstupuje v účinnost. Zavádí takzvaný evropský balíček mobility. Balíček v roce 2020 schválil Evropský parlament a upravuje pravidla pro řidiče kamionů převážejících náklad po Evropě.

 
Povolení k nedodržování bezpečnostních přestávek se podle novely má použít při kalamitách nebo v krizích, například při podstatném zhoršení sjízdnosti silnice, přerušení sjízdnosti či ochraně života, majetku a zdraví. Dopravci tuto novinku uvítali.

Úřady, na které se bude ministerstvo dopravy obracet při vydávání takové výjimky, jsou ministerstvo vnitra, policie a krajský úřad. Smí ho ale vydat pouze se souhlasem Evropské komise a může ho upravit podle jejích případných připomínek. Ministerstvo může ale takové rozhodnutí vydat i zrychleně, pokud hrozí nebezpečí z prodlení, třeba při přírodní kalamitě. V takovém případě je možné ho vydat nejvýše na 30 dní.

Vláda poukazuje na pandemii covidu, kdy řada států opětovně zavedla hraniční kontroly, některé silnice kvůli tomu byly zablokované a nebylo možné dodržovat požadavky na odpočinek.

Novela také zavádí omezení pro podnikatele, firmy, cestovní kanceláře nebo cestovní agentury. Nesmějí si objednat přepravu osob nebo věcí, pokud vědí, že dopravce by jejich objednávku nemohl splnit bez porušení stanovených předpisů. Týká se to hlavně požadavků na dobu řízení a povinné bezpečnostní přestávky. Za porušení hrozí pokuta až 70.000 korun.

Doprava | 02. 08. 2022
Zdroj: ČTK