Správa železnic dostala pokutu 45.000 od ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil pokutu 45.000 korun Správě železnic za dodatek ke smlouvě na technický dozor na stavbě železničního tunelu Ejpovice. Správa železnic nepodala proti pokutě rozklad, a rozhodnutí je tak pravomocné. Vyplývá to z rozhodnutí zveřejněného na stránkách úřadu.

 
Správa železnic v roce 2014 s konsorciem Sdružení pro Tunel Ejpovice, jehož členy jsou Inženýring dopravních staveb a SATRA, uzavřela smlouvu na inženýrskou činnost a technický dozor investora na stavbě tunelu Ejpovice. O rok později ale Správa železnic uzavřela s konsorciem k této smlouvě dodatek o poskytnutí dalších služeb zahrnujících geotechnické konzultace na stejné stavbě.

Tyto práce byly zadány v jednacím řízení bez uveřejnění, což je podle ÚOHS problém. Zmíněný dodatek totiž podle názoru úřadu podstatně změnil původní smlouvu, což zákon zakazuje. Zadavatel, tedy Správa železnic, měl na služby zahrnuté v dodatku vypsat nové zadávací řízení.

"Úřad obviněnému uložil za spáchání přestupku pokutu ve výši 45.000 Kč, která odpovídá závažnosti spáchaného přestupku a všem dále hodnoceným skutečnostem," stojí v rozhodnutí. Pokutu musí Správa železnic zaplatit do dvou měsíců.

Modernizace trati mezi Rokycany a Plzní stála 6,8 miliardy korun a zahrnovala i stavbu ejpovického tunelu, který je nejdelší v České republice.

Ostatní | 28. 04. 2020
Zdroj: ČTK