Společnost DB Schenker přepravila cennou sbírku knih z německého Trevíru do Liberce

Přepravu rozsáhlé sbírky 1 700 knih zajistila v rámci sponzorského daru společnost DB Schenker. Německý profesor Walter Sperling celý život budoval soukromou sbírku naučných publikací. Ve své závěti ji odkázal Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Sperling se již v roce 2004 rozhodl odkázat knihovně část své soukromé sbírky jako dar. Za studií se setkal s několika učiteli, kteří pocházeli z Liberce a i díky nim se začal zajímat o česko-německé vztahy. Chtěl se zasadit o lepší vzájemnou spolupráci obou národů a společnou budoucnost v míru.

„Velmi nás potěšilo, že byla přepravní společnost ochotna nám pomoci,“ popsala ředitelka knihovny Blanka Konvalinková, která se na DB Schenker s prosbou o dopravu obrátila. Převoz knih pomáhala realizovat i Sperlingova žena. 

Z osm set kilometrů vzdáleného Trevíru se převezlo 1700 knih, které vážily dohromady dvě tuny.

„Když jsme byli Vědeckou knihovnou požádáni o spolupráci, ani chvilku jsme s nabídkou pomoci neváhali. Logistika má za úkol spojovat lidi z různých částí světa a usnadňovat pohyb zboží, což byl právě tento příklad,“ uvádí ke spolupráci Martin Bacílek, marketingový manažer z DB Schenker.

Během tří dnů dorazil knižní dar do Liberce, kde nyní čeká na zpracování. Po pečlivém roztřídění tak budou návštěvníkům knihovny k dispozici knihy z oblasti německé vlastivědy a geografie, životopisy německých osobností a různé příručky.

Logistika | 19. 08. 2016
Další podobné články