SpeedCHAIN 2019 a téma e-commerce

V rámci letošního programu byla odpolední panelová diskuze věnována otázce: Jak přežít e-commerce? Panelové diskuze zúčasnili: Libor Hudeček, Last Mile Chief Officer, MALL Group; Martin Baláž, Vice-president & Country Manager for the Czech Republic and Slovakia, Prologis; Miloš Malanik, CEO, DPD CZ; Jiří Štěpán, ředitel marketingu SERVISBAL OBALY; Ondřej Žák, výkonný ředitel, Zásilkovna; Pavel Včela, Division Manager, GLS CZ.


Nejdříve si pojďme přiblížit pojem e-commerce. Jedná se o poměrně široký pojem používaný k označení veškerých obchodních transakcí realizovaných za pomoci internetu a dalších elektronických prostředků. E-commerce je tedy společně s například e-learningem součástí e-business, nebo-li elektronického podnikání. Obvykle se ještě rozlišuje podle cílové skupiny na B2B e-commerce, která se zaměřuje na obchodníky a B2C e-commerce zaměřenou na konečné zákazníky.

Nosným prvkem e-commerce jsou především internetové obchody a s nimi související problematika. Patří sem i většina činností spadajících pod elektronický marketing, např. online reklama, email marketing, nejrůznější affiliate programy a všechny aktivity na podporu internetového obchodování. V širším pojetí mohou do pojmu e-commerce patřit i jakékoliv webové stránky, které nabízí konkrétní produkty či služby a umožňují i jejich objednávku například emailem.

V úvodu panelové diskuze byly představeny objemy e-commerce v dnešní době. Například v ČR loňský roční obrat e-commerce činil přes 135 miliard Kč. Během prvních dvou kol panelové diskuze proběhlo představení jednotlivých společností z úst účastníků. Došlo také na informace o jejich přístupech k e-commerce a opět i k udržitelnosti podnikání. V rámci úvodu bylo takové uvedeno, že jeden z předpokladů vývoje e-commerce říká, že obraty z e-commerce již v roce 2023 převýší obraty kamenných obchodů.

„Co víc potřebujete od měst, aby City logistika byla více ekologická?“ zazněla otázka od jednoho z posluchačů v sále. Jako první se odpovědi chopil p. Malanik ze společnosti DPD, který zmiňoval, že v západní Evropě funguje City logistika úplně jinak. Západní státy jsou mnohem dál a samotné města jdou tomuto rozvoji naproti. Oproti tomu v České republice se údajně často stává, že ve městech jsou velmi drahé nájmy prostorů v blízkosti center. Zde by p. Malanik viděl přínos, kdyby města vyšli vstříc s cenou prostorů. Dalším vyskytujícím se problémem, například v Praze je, že město většinou není vlastníkem pozemků, a městské části tyto pozemky raději využijí pro rentabilnější obytné objekty. Jako druhý se k věci vyjádřil p. Žák ze společnosti Zásilkovna. Dle jeho slov by Zásilkovně stačilo pár metrů čtverečních v dané městské části ke stavbě plně automatického výdejního místa, o objemu například 200 ks zásilek. Takto vystavěná výdejní místa by mohla sloužit i ke sdílení s dalšími společnostmi. Jako třetí se vyjádřil p. Baláž ze společnosti Prologis a zmiňoval problémy s vydáváním stavebních povolení v české republice. Pokud celý proces trvá 2-5 let, není možné aktuálně a rychle reagovat na vznikající potřeby výstavby nových prostor.

Za Eulog doufáme, že zmiňované požadavky společností budou vyslyšeny a celý proces bude řízen, aby tak mohlo dojít k zlepšení situací spojených se zvýšenou dopravou ve městech. Ostatně si myslíme, že i každý uživatel e-commerce by se měl trochu zamyslet nad svým chováním. Aby zbytečně nevyužíval dopravy balíků a hleděl také na svůj přístup k dané problematice a nevyžadoval pouze reakce od přepravních společností.

 
Zajímavé akce | 13. 11. 2019