Rozhovor s Martinem Polákem, ředitelem pro region střední a východní Evropy pro německou společnost GARBE

S Martinem Polákem, ředitelem pro region střední a východní Evropy pro německou společnost GARBE,  jsme se pobavili o současné situaci na trhu s logistickými nemovitostmi. Dočtete se, jak se trh zotavuje po pandemii covid-19, jaké jsou nejnovější trendy v oblasti udržitelnosti, kde firma plánuje výstavbu i jak ovlivňují podnikání rostoucí ceny energií.

 
Jak se změnil trh s logistickými nemovitostmi v souvislosti s pandemií Covid-19?  Jaké vnímáte největší rozdíly v chování klientů a potenciálních klientů? Změnila se poptávka a požadavky, které na vás zákazníci kladou? 

Nejprve to byl šok, který postihl téměř celou společnost. Ale velmi brzy vyšlo najevo, že je na trhu nedostatek volných logistických prostor. Rekordní obsazenost průmyslových nemovitostí se během pandemie nezměnila a ani nyní nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo v blízké době změnit. Ze zkušenosti víme, že každý nový prostor se velmi rychle pronajme. Z důvodu vysoké obsazenosti rostou také nájmy. V klíčových lokalitách zákazník nájem nejprve vůbec neřeší, jen se snaží najít volné prostory. Zároveň to neznamená, že se odvětví neposunuje dále dopředu. S klienty řešíme automatizaci, efektivnější skladování i ESG.  
 
Obsazenost průmyslových ploch v klíčových lokalitách v ČR i na Slovensku je stále velmi vysoká. Podle čeho jste vybírali pozemky pro parky GARBE? Jak velkou roli zde hrála dostupnost pozemků v Piešťanech, v Chomutově a v Českých Budějovicích. 

Pozemky jsme vybírali podle toho, zda bylo reálné získat stavební povolení v rozumné čase. Zároveň jsme zohledňovali lokalitu. V některých případech to znamenalo, že jsme si na ně museli počkat. Nyní tedy máme první skupinu a druhou skupinu pozemků a postupně s nimi budeme na trhu pracovat. Já osobně se při nákupu řídím zkušenostmi, co jsem získal během své kariéry. Zohledňujeme i poptávku zákazníků a údaje o daných lokalitách z nejrůznějších analýz. 

Jak se promítá energetická krize do logistického odvětví? Pociťujete zdražování materiálů, jaký to má vliv na vaši plánovanou výstavbu na Slovensku a ČR? 

Růst cen energií se nás přímo nedotkl, jelikož zatím nemáme portfolio klientů, se kterými bychom toto téma museli řešit. Zato růst cen materiálů jsme naopak řešili velmi intenzivně a pocítili ho na vlastní kůži. Ale bereme to jako fakt a něco, co nemůžeme ovlivnit. A myslím, že jsme se s tím vypořádali dobře. 

V čem konkrétně spočívají udržitelná řešení, která plánujete postavit v GARBE Green Parku v Piešťanech? Jak jste počítali návratnost této investice? Bude např. v tomto parku vyšší nájemné oproti „běžným“ logistickým prostorům? 

V našem GARBE Green Parku Piešťany budeme instalovat tepelná čerpadla a fotovoltanické panely. Přímo v parku bude probíhat recyklace vody, která bude čerpána z vlastní studny. Cílem je minimalizovat uhlíkovou stopu. Na pozemku budou zachovány louky, původní zalesnění a přibyde místo pro umístění včelích úlů. Cílem je zajistit vysokou energetickou soběstačnost našich nemovitostí a zároveň usilovat o co nejpřirozenější obnovu okolní krajiny. Věříme, že v budoucnosti budou vlastní zdroje energie představovat konkurenční výhodu. V tuto chvíli je nájemné v tomto parku tržní a neliší se od nabídek v ostatních parcích. 

Zelená řešení jsou často předmětem diskuse a hodně se o nich mluví, ale stále je těžké reálně je měřit a implementovat je. Často chybí i vůle investovat a neochota koncového zákazníka zaplatit více. Jak bude podle vás vypadat budoucnost průmyslových nemovitostí s ohledem na tuto problematiku? Co by podle vás mělo být standardem, abychom mohli logistiku považovat za udržitelnou? 

Podle mého názoru je budoucnost jednoznačně lokální zdroj energie a následně spotřeba této energie. K plynu jsem osobně v tomto ohledu skeptický. Také se musíme zaměřit na hospodaření s vodou. Tady často narážíme na to, že pozadu jsou i úřady. Možnosti, jak vodu zpracovávat a recyklovat, jsou v tomto směru omezené.  

Myslíte, že i koncový zákazník je připraven si připlatit za kvalitu a k životnímu prostředí šetrnou produkci a logistiku? 

Nechci být negativní, ale určitě je to vývoj. Není to tak, že by společnost byla připravena, stačí se podívat kolem sebe, jak k tomuto tématu přistupují vaši kolegové, známí, kamarádi a uvidíte, že ne všichni jsou v soukromí tak zodpovědní, jak by mohli. Když toto téma řešíme, na straně klienta musí být člověk, který má toto téma v sobě a skutečně věří v jeho důležitost. A tito lidé s osobním přesvědčením zároveň musí mít reálný vliv na organizaci v dané firmě.  

Ze kterého odvětví přichází nejvíce poptávek? Z logistiky, výroby nebo e-commerce? Které z těchto odvětví se nejrychleji zotavuje z krize? 

Každého napadne e-commerce a je velmi oblíbené růst tohoto odvětví vyzdvihovat. Do jisté míry je to samozřejmě pravda, ale naše zkušenost ukazuje, že i firmy z dalších odvětví dohánějí, co zmeškaly během pandemie. Spíše než konkrétní segment, platí, že se daří těm, kteří nabízí kvalitní produkt a jsou připraveni přizpůsobit se novým podmínkám na trhu. Tyto firmy jsou úspěšné navzdory růstu, či poklesu celého sektoru, ve kterém působí. 

Jaké jsou vaše plány na rok 2022? 

Stavět a zase stavět. V minulém roce jsme intenzivně pracovali na přípravě všech projektů a nyní se těšíme na realizaci. Doufáme, že se nám to ve většině našich lokalitách podaří. V GARBE Green Park Piešťany už stojí základní sloup. Ten jsme postavili začátkem tohoto roku v květnu už se těšíme na prvního nájemce, společnost Inalfa Roof Systems.

Nemovitosti | 21. 03. 2022
Zdroj: GABRE