Speedchain 2011 – to nejlepší z české a světové logistiky pod jednou střechou …

Ve dnech 2.-3.11.2011 proběhlo již šesté výroční setkání profesionálních logistiků a odborné logistické veřejnosti na tradiční středoevropské konferenci SpeedChain, věnované aktuálním otázkám moderní logistiky, jejím klíčovým tématům, společenskému významu a perspektivám jejího dalšího vývoje. Konference SpeedChain 2011 se i letos konala v reprezentačních prostorách pražského Břevnovského kláštera. 

 

Celkový počet účastníků konference i následného gala večera opět zaznamenal téměř desetiprocentní nárůst a to jak v počtu parterů a sponzorů konference, tak i doprovodného programu formou ukázek na volné ploše i zahraničních speakerů.

 

Dopolední program byl pro všechny účastníky společný, s tradičně unikátními přednáškami zpracovanými exkluzivně pro konferenci SpeedChain. Hlavním přednášejícím byl Vladimír Špidla – mluvčí stínové vlády pro evropské záležitosti, expremiér ČR a europoslanec v letech 2004-2010, který se věnoval tématu „Periferizace středoevropského regionu; Václav Matyáš – prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví hovořil ve svém příspěvku o neodpovídajícím stravu infrastruktury v ČR, a neméně zajímavá byla i prezentace Petra Jonáka – ředitele korporátní komunikace AWT. Dopolední program uzavřel Joel Sutherland – výkonný ředitel, Supply Chain Management Institute, University San Diego prezentací na téma nezbytnosti spolupráce v logistických řetězcích. Speciální uspořádání v hlavním Tereziánském sále umožnilo pro letošní rok ještě nepatrně navýšit jeho kapacitu, takže dopolední blok mohlo sledovat všech 289 zaregistrovaných účastníků z celkem 10 zemí světa.

stul.JPG

Obr. 1: Zleva - Vladimír Špidla, Václav Matyáš, Petr Jonák

 

V rámci polední přestávky předvedla firma Lauterbach Speditions na venkovní ploše zajímavou ukázku specializovaného kontejneru pro přepravu nebezpečného zboží. 


dopoledne.JPG

 

Odpolední program byl rozdělen do tří specializovaných sekcí :
A: Kombinovaná přeprava, 
B: Technologie pro úspěšné podnikání  a
C: Profesní logistika. 
Celkem v rámci odpoledních sekcí vystoupilo 21 speakerů a stejně jako v minulých letech bylo na účastnících vybrat si, jaké prezentace si půjdou poslechnout.

 

V podvečer se účastníci sešli ke sledování odborně moderované panelové diskuzi na aktuální  téma „Zelená logistika“,  orientované na aktivní environmentální politiku významných logistických providerů moderované panem Joelem Sutherlandem. Z této části konference vyplynulo jednoznačné resumé, že kdo chce být úspěšný, musí začít pracovat s CSR řešeními (Corporate Social Responsibility - sociální zodpovědnost firem).
Joel.JPG

 

U kulatého stolu se v rámci uzavřeného jednání sešli členové Expertního týmu pro logistiku Ministra dopravy České republiky, SpeedChain 2011 se tak stal dějištěm setkání představitelů Ministerstva dopravy ČR s předními odborníky z praxe i z akademické sféry. Byl zde představen a diskutován připravovaný Státní program na podporu multimodální dopravy a multimodálních center na vytipovaných lokalitách na území České Republiky.

 

Společenským vyvrcholením prvního dne konference byl galavečer V.I.P . Logistic Rendezvous, na kterém se již sedmnáct let každoročně schází ti, kdo aktivně formují nejen českou, ale i evropskou a globální logistiku. Hlavním bodem programu večera bylo tradiční předání prestižní ceny „GRYF“, v pořadí již čtvrtého výročního ocenění  logistické osobnosti roku každoročně vyhlašované logistickým magazínem Reliant Logistic News. Cenu obdržel a převzal výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky  Ing. Jan Ekl, který získal v anketě uveřejněné v magazínu RLN i na základě vyhodnocení hlasovacích lístků distribuovaných v rámci Veletrhu Transport a logistika 2011 nejvíce hlasů. Večerního společenského programu se zúčastnilo bezmála 500 účastníků z celého světa.

osobnost.jpg

Druhý den proběhla exkurze do areálu společnosti Hügli s.r.o. v Zásmukách u Kolína, divize Food Service. Společnost Hügli  je významným výrobcem potravinářských výrobků a polotovarů pro profesionální gastronomii se silnou orientací na inovace a moderní výrobní technologie. Součástí exkurze byla i prezentace široké modelové škály manipulační techniky společnosti LINDE Material Handling.

 

Podrobné informace včetně obrazové dokumentace z konference najdete na www.speedchain.eu 
 

Logistika | 09. 11. 2011