Praha vypíše tendr na koncepci zvýšení efektivity správy dopravy

Pražský magistrát vypíše zakázku na vytvoření koncepce pro zvýšení efektivity správy dopravního systému. Cílem je zlepšit koordinaci řízení dopravy. Problémy jsou nyní mimo jiné v překrývajících se kompetencích nebo velkém množství zapojených subjektů. Náklady na vytvoření analýzy jsou zhruba 2,58 milionu korun. Vyplývá to z dokumentu, který dnes schválili pražští radní.


Třecí plochy vznikají podle analýzy současného stavu, která je součástí dokumentu, zejména v případě překrývajících se kompetencí, ale i v názorech na řešení problémů. Některé z agend se překrývají nebo úzce dotýkají dalších oblastí jako jsou třeba územní rozvoj a ochrana životního prostředí. Mezi nejčastější problémy patří např. majetkoprávní vypořádání a roztříštěnost samosprávy na 57 městských částí. Do procesu jsou navíc zapojeny rovněž další organizace a městské firmy.

Podle dokumentu připadají v úvahu čtyři varianty postupu. První je zřízení dopravního holdingu po vzoru Londýna. Druhou je obdoba budapešťského dopravního holdingu a třetí je vytvořit jej podle toho v Mnichově. Poslední možnost je zachovat samostatné organizace, avšak upravit vnitřní struktury tak, aby byly jasně vymezeny kompetence a pravomoci. Ve posledně zmíněné variantě by souběžně s tím byla posílena koordinační role magistrátu.

Výběrové řízení na dodavatele analýzy vypíše magistrát v lednu. Vybraná firma by na ní měla pracovat v letech 2022 a 2023. Přesná cena zakázky vzejde z výsledku výběrového řízení, kdy maximální částka byla stanovena na zhruba 2,58 milionu korun.

Doprava | 13. 01. 2022
Zdroj: ČTK