Pracujeme na vývoji poloautomatického ovinovacího stroje, říká Renata Dobešová z Ekobalu

Logistický portál Eulog se v dnešním rozhovoru zaměřil na dodavatele a výrobce balicí techniky s vlastním vývojovým střediskem. Řeč je o společnosti Ekobal, která v současnosti pracuje na vývoji nového typu poloautomatického ovinovacího stroje. Na to, ale i na testování palet a další věci jsme se zeptali Ing. Renaty Dobešové, obchodní ředitelky.

 

Ekobal je dodavatel, ale také výrobce balicí techniky s vlastním vývojovým střediskem. Na čem v současnosti pracujete?
Vývoj sám o sobě je velmi dlouhý proces. V současnosti probíhá několik vývojových projektů. Jedním z nich je například nový typ poloautomatického ovinovacího stroje, jehož technická koncepce je diametrálně odlišná od stávající a známé řady WMS.Mezi další zajímavé projekty, na kterých intenzivně pracujeme, jsou technologie balení do stretch hood, automatické zařízení pro kontrolu kvality přepravních palet a nesmím opomenut ani dlouhodobou strategii věnující se testování stability paletových jednotek, jenž se stává nedílnou součástí správně nastavených logistických procesů.
Bohužel nemohu vyjmenovat všechny, ale jmenuji alespoň ty, jenž bychom rádi, v relativně krátké době představili a uvedli na trh. 

Balicí technika je kategorie sama pro sebe. Zde najdeme také různé druhy a typy balicích strojů. Ekobal bývá součástí balicí linky Packaging Live, která je součástí doprovodného programu veletrhů MSV a Embax. Jakým strojem do této linky přispíváte?
Pro letošní ročník jsme výjimečně zvolili poloautomatický balicí stroj s obchodním názvem WMS Evident, jehož inovativní technické řešení spočívá v integraci hned několika jednoznačných identifikačních nástrojů do balicího stroje - paletová váha, průmyslová kamera a ruční/automatický scanner. WMS Evident, tak umožňuje balenou paletovou jednotku identifikovat dle jejího EAN kódu, paletu zvážit a vyfotografovat ze všech 4 stran, čímž zajistí maximální kontrolu kompletnosti zboží před expedicí. Veškeré tyto údaje samozřejmě zpracuje a uloží do interní paměti nebo na uživatelem definované síťové úložiště pro případnou zpětnou kontrolu kvality kompletnosti zboží a obalu. 
Součástí expozice bude soubor zařízení pro testování stability paletových jednotek, kterým bychom rádi zvýšili podvědomí o odpovědnosti odesílatele za zabalení paletové jednotky a upozornili na stále se zpřísňující legislativu v oblasti bezpečnosti přepravy. Neboť prevence bývá vždy levnější než následky.

U Vás také probíhá testování pevnosti a stability palet. Jak to probíhá?
Testování stability palet je velmi rozsáhlé téma a je několik způsobů, jak tyto parametry objektivně ověřovat. Ráda bych zdůraznila slovo objektivně, neboť v současnosti mnoho firem tuto záležitost podceňuje a stabilitu posuzují dle lidských vjemů a to s sebou samozřejmě nese velmi nepřesné posouzení, či dokonce porovnání pevnosti stability palety. Objektivní testy by měli přinést velmi přesná měření s přímým vlivem na optimalizaci balení, bez ohledu na typ finálního obalu (PES,PP, STRETCH, LDPE, atd.).
Nejžádanějšími testy bývají testy s dynamickým zatížením palety na mobilním zařízení PalDynTest, jehož interaktivní ukázka bude i součástí expozice Packaging Live na letošním ročníku EMBAX PRINT. Toto zařízení umožňuje testovat zabalené paletové jednotky opakovaným dynamickým zatížením a vytvářet tak podmínkypůsobící na přepravované zboží na cestě od výrobce k distributorovi či prodejci. Navolením vhodného režim zrychlení, úseku rovnoměrného pohybu, režimu zpomalení umožňuje zatížit paletu, tak jak se tomu děje při běžné přepravě.
Dalším velmi oblíbeným účinným testovací metodou je PalForceTest. Jedná se o profesionální přenosnou měřící soupravu s objektivním záznamem retenčních (dostředných) sil s okamžitým vyhodnocením pevnosti obalu.   V tomto ohledu se jedná o ideálního pomocníka při porovnávání kvality nabízených obalů, optimalizace balení, kontroly pevnosti obalu popř. měření závislosti obalu na teplotě okolí.
Nesmíme však opomenout ani testy jako jsou PalTranspotTest, který umožňuje měřit dynamické parametry přímo a v reálu na nákladním vozidle. V tomto případě spojení videozáznamu s přesným měřením veličin, jako je rychlost pohybu vozidla, poloha GPS, zrychlení, přetížení atd., poskytne ověření laboratorních měření právě v reálném provozu.
Mohu vyjmenovat i několik dalších metod, ale jak už jsem v úvodu naznačila, jedná se o velmi široké téma, jenž by pokrylo stránky na vydání celého časopisu.

Ekobal je společnost, která se zabývá převážně obalovým materiálem a balicí technikou. Můžete našim čtenářům přiblížit nejnovější trendy v obalech?
Současným všeobecným trendem a je zvyšování automatizace, zvyšování flexibility výroby a efektivity s cílem vyrábět co nejvíce, co možná nejkvalitněji a s co možná nejnižšími náklady.  Všichni si uvědomujeme, že je to cesta, jak zvýšit konkurenceschopnost a úspěšnost na trhu. A tomu musí odpovídat i trendy balicích materiálů a balicích technologií. Pokud budu hovořit o balicích technologiích, tak hlavním tématem bude zvyšování výkonu počtu zabalených palet v časovém úseku včetně paletizace a manipulace se zbožím. Zvyšování technologické komfortnosti řízení výroby od HW po SW za účelem snížení nákladů a vlivu lidského faktoru.
Se snížením nákladů úzce souvisí i trend v obalových materiálech „od méně, chceme více“, díky však novým technologickým inovacím i v této oblasti lze tyto požadavky za určitých podmínek plnit.  Ve výsledku to pak znamená, místo lety používané 30 mikronové stretch fólie pro balení palet je nyní používána 12 mikronová, místo 60my tepelně smrštitelné fólie např. 30 mikronová, atd.  

Existují různé typy fólií, které jsou vhodné na různé typy předmětů. Řešili jste nějakou zakázku, která vyžadovala speciální balení?
Každý typ zboží je jiný (požadavky zákazníka, legislativa, výrobek, váha výrobku, kvalita skupinového obalu, technologická vybavenost, skladba palety, atd.) a tak ke každému typu balení musíte přistupovat velmi individuálně. Tím se pro nás stává pak každá zakázka svým způsobem speciální.
 

Obaly | 26. 01. 2016
Další podobné články