P3 míří na pozici světového lídra udržitelných logistických nemovitostí – podepsal iniciativu Global Compact

Společnost P3 se jako jeden z prvních evropských průmyslových developerů aktivně účastní výzvy OSN Global Compact, největší světové iniciativy zaměřené na udržitelnost podnikání.

Signatáři iniciativy se svým podpisem zavazují k tomu, že do svých firemních strategií začlení Deset zásad pro oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci. Apeluje také na dodržování 17 cílů OSN pro udržitelný rozvoj, s důrazem na spolupráci a inovace. To, že je Organizace spojených národů ve svém boji o zelenější planetu úspěšná, dokazuje už více než 12 000 signatářů výzvy ve 170 světových zemích. 

P3 nyní bude každý rok předkládat zprávu o udržitelnosti, obsahující podrobné informace o pokrocích s ohledem na závazky k udržitelnému rozvoji, dopady na životní prostředí a plány na budoucí inovace.

Logistický developer P3 nicméně už nyní patří mezi evropské společnosti, které nepodceňují vliv své činnosti na životní prostředí. Svědčí o tom například budovy s certifikací BREEAM „Very Good“ v jejím portfoliu. Významným usnadněním v monitorování pokroků se má stát i právě připravovaný soubor klíčových cílů, kterým bude společnost jako účastník iniciativy Global Compact měřit a zaznamenávat dosažené změny.

Jedním z nich je i udržet se na špici mezi 5 % nejlepších ve svém odvětví v oblasti energetické účinnosti a provozních nákladů. P3 už například vyvíjí platformu, která vyčíslí veškeré náklady na projekt, výstavbu a provoz nejen peněžně, ale i v objemu emisí skleníkových plynů. Projektový tým P3 i zákazníci tak budou moci lépe rozhodnout o skutečných i environmentálních nákladech na stavební materiály, technologie a vybavení.

Generální ředitel P3 Ian Worboys v této souvislosti uvedl: „Podpis iniciativy OSN Global Compact dokládá, že náš trvalý závazek k udržitelnému rozvoji, o jehož začlenění do našich firemních postupů jsme usilovali mnoho let, bereme vážně. P3 je prvním průmyslovým developerem na světě, který se stal aktivním účastníkem iniciativy Global Compact. Účast v této iniciativě pozitivně ovlivní naši strategii společenské odpovědnosti a v budoucnu se budeme stále více zaměřovat na cíle v oblasti leadershipu, životního prostředí a vzdělávání, abychom splnili cíle OSN pro udržitelný rozvoj.“

Logistika | 08. 12. 2017
Zdroj: ČTK

Další podobné články