Přepravní aplikace Click&Truck pomůže efektivně výrobcům i přepravcům

Ve Francii zůstává více než 20% dostupné kapacity nákladních automobilů nevyužito, přitom ve stejné chvíli se řada průmyslových podniků snaží najít partnery pro své objemově nižší přepravy. To byla myšlenka, která předcházela vzniku Click&Truck, první BtoB on-line aplikaci, která spojuje požadavky výrobců a dostupné kapacity přepravců v reálném čase. Sponzorem aplikace je FM Logistic.

Průmyslové podniky a přepravci: společný zájem a potřeby

Pro malé a střední průmyslové podniky je často obtížné najít přepravce pro nízké objemy (od 1 do 10 palet), mimo to je taková přeprava většinou i dražší. Sehnat spolehlivého, cenově dostupného dodavatele, který je schopen poskytnout v reálném čase aktuální informace o stavu zásilky, je jednoduše problém.

Dopravních společností, z nichž 90% má méně než 10 zaměstnanců, je ve Francii téměř 40 tisíc a většina se denně potýká s nedostatečným vytížením svých vozidel. Prázdné jízdy představují více než 20% z celkového počtu přeprav. To je pro malé společnosti, které se snaží udržet svoji ziskovost, ale nemají přístup k různorodému portfoliu zákazníků, nemalý problém.

Řešením je Click&Truck, nápad vzešlý ze spojení zájmů a potřeb obou stran. Poptávky výrobců a dostupné kapacity dopravců jsou uloženy do databáze, jejíž výkonný vyhledávač je schopen sladit aktuální nabídku s aktuálním požadavkem.

Click&Truck, on-line aplikace založená na spolupráci

Tato aplikace určená pro výrobní společnosti a přepravce funguje stejným způsobem jako podobné aplikace určené soukromým osobám. Výrobní podnik nejprve zadá svůj požadavek, adresu nakládky a vykládky, počet a typ palet a požadované časové okno dodání. Přepravce zadá plánované přepravní trasy, datum, volnou ložnou kapacitu a další služby v nabídce (pokud takové jsou). Cena je vypočítána automaticky podle vzdálenosti, potřebné zajížďky a jakýchkoliv dalších požadovaných služeb.

Po každé provedené zakázce hodnotí zadavatel v aplikaci přepravce i jeho službu. Další uživatelé systému tak mohou využít referencí od předchozích uživatelů a zadávat zakázky na základě výkonnostních ukazatelů jednotlivých přepravců.

On-line transakce a platby jsou zajištěny předběžnou kontrolou, v souladu se zákonnými předpisy, ověřením kreditu apod. V případě sporu umožní on-line systém výměnu zaznamenaných faktických informací.

Click&Truck je ekologicky šetrnou odpovědí na distribuční potřeby malých a středních podniků:

Zlepšuje vytíženost vozidel, více potenciálních zákazníků pro dopravní firmy, lepší produktivita díky menšímu počtu prázdných jízd, jisté platby. Sdružuje zásilky, výrobci mají jedním kliknutím přístup ke konkurenčním cenám od spolehlivých partnerů. Svoje zásilky mohou sledovat v reálném čase, s jistotou zpětné dohledatelnosti a s bezpečnou on-line platbou. Lépe využívají zdroje, vytížení vozidel je optimalizováno a emise skleníkových plynů na přepravovanou jednotku jsou sníženy.

Projekt Click&Truck se testuje od konce léta 2016 ve třech velkých regionech Francie: les Hauts de France, l’Île-de-France a Rhône-Alpes-Auvergne. První zpětná vazba se očekává v průběhu října. Do konce roku plánuje další rozšíření a rozvoj, cílem pro nadcházející kalendářní rok je pokrytí celého území Francie.

Autorka projektu Click&Truck, Caroline Sulfour,vysvětluje: „Ekonomika založená na spolupráci je součástí našeho každodenního života. Click&Truck přenáší tento koncept do světa silniční nákladní dopravy. Jsem přesvědčena, že budoucnost v dopravě je založena právě na rozsáhlejším sdílení zdrojů a lepší spolupráci mezi všemi zúčastněnými stranami v dodavatelském řetězci. Ambicí projektu Click&Truck je vytvořit síť, která usnadní spolupráci a komunikaci mezi výrobními podniky a přepravci tak, aby každá strana těžila z výhod takového vztahu.“

FM Logistic vítá nové iniciativy a trendy ve svém odvětví a podporuje projekty, jejichž účelem je usnadnit spolupráci mezi malými a středními podniky a přinášet win-win řešení.

 

 

Logistika | 06. 10. 2016
Další podobné články