Přehled roku 2011 společnosti Prologis v regionu střední a východní Evropy

Prologis, Inc., mezinárodní vlastník, provozovatel a developer industriálních nemovitostí dnes zveřejnil shrnutí výsledků společnosti za rok 2011 pro trh industriálních nemovitostí v regionu střední a východní Evropy. V průběhu roku 2011 společnost pronajala více než 1,7 milionu metrů čtverečních plochy v celém regionu, z nichž skoro 58 % bylo v Polsku. Díky těmto výsledkům Prologis zlomil vlastní rekord z předcházejícího roku o více než 400 000 metrů čtverečních.

Fúze ProLogis a AMB Property Corporation – nová kvalita pro naše klienty

Rok 2011 byl pro společnost důležitý nejen díky rekordnímu objemu pronajatých skladových ploch, ale také díky rekordnímu sloučení dvou vedoucích organizací zabývajících se industriálními nemovitostmi. Fúze společností ProLogis a AMB Property Corporation v červnu 2011 byla největší podobnou transakcí v sektoru za posledních více než dvacet let. Nová společnost Prologis, Inc. se stala předním mezinárodním vlastníkem, provozovatelem a developerem industriálních nemovitostí s plochou přesahující 55,7 milionu metrů čtverečních, působícím na čtyřech kontinentech.


Prologis ve střední a východní Evropě

Dle údajů CB Richard Ellis z ledna 2012 získal Prologis v roce 2011 podíl na trhu střední a východní Evropy s industriálními nemovitostmipřesahující 51 % včetně nájemních smluv na méně než 6 měsíců a těch, které se obnovují na měsíční bázi. Toto představuje 25% nárůst pronajaté plochy ve srovnání s rokem 2010. Více než polovina těchto nájemních smluv byla podepsána v Polsku.

Z této celkové plochy připadalo 385 000 metrů čtverečních na nově podepsané smlouvy a přes 872 000 na prodloužení těch stávajících. Z těchto čísel vyplývá, že míra udržení byla 84 %. Krátkodobé nájemní smlouvy, především ty uzavírané na období kratší než 12 měsíců, případně takové, které se uzavírají na měsíční bázi, tvořily 454 000 metrů čtverečních.Výsledkem výše zmíněných aktivit se míra neobsazenosti v parcích společnosti Prologis ve střední a východní Evropě snížila ze 16 % na počátku roku na 11 % na konci roku 2011.

„Navzdory pokračující ekonomické a finanční nejistotě v Evropěbyly naše nájemní výsledky ve střední a východní Evropě velmi silné a vyústily ve významný pokles neobsazenosti napříč našimi projekty;v růstu pokračovali i naši klíčoví zákazníci,“ řekl Ben Bannatyne, regionální ředitel společnosti Prologis pro region střední a východní Evropy. „Jasně jsme se zaměřili na pronájem volných ploch a na rozšiřování stávajících nájemních smluv a zároveň jsme do našeho portfolia implementovali projekty na míru. Díky uzavírání krátkodobých nájemních smluv jsme se dokázali okamžitě přizpůsobovat měnícím se potřebám trhu a našich klientů, zatímco jsme zvyšovali naše čisté provozní výnosy.“

Prologis v Polsku

Minulý rok byl rekordní z hlediska nájemní aktivity společnosti v Polsku. V roce 2011 Prologis podepsal nájemní smlouvy na více než 992 000 metrů čtverečních, což představuje nárůst 13% pronajatých ploch ve srovnání s rokem 2010. Dle údajů CB Richard Ellis z ledna 2012 dala tato aktivita společnosti Prologis 48% podíl ve smyslu velikosti všech transakcí uzavřených v roce 2011, včetně nájemních smluv na méně než 6 měsíců a těch, které se obnovují na měsíční bázi, a podílela se na snížení míry neobsazenosti polského portfolia společnosti z 19 % na 13 %.

“Počet budov dokončených v posledních letech se zvýšil, v důsledku čehožse stabilizovaly nájmy na trzích s limitovaným počtem volných ploch a vysokou poptávkou. Na některých z těchto trhů jsme byli svědky i růstu nájmů,“ vysvětlil Bartosz Mierzwiak, market officer společnosti Prologis pro Polsko.

Nové investice Prologisu

V roce 2011 společnost Prologis vybudovala tři nové BTS jednotky s celkovou plochou 66 000 metrů čtverečních umístěné v Polsku, České republice a na Slovensku, čímž využila 16,5 hektaru plochy zastavěním a 38,6 hektarů přípravou na další výstavbu.

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011 společnost navíc započala dokončovací práce na třetí budově o rozloze přes 18 780 metrů čtverečních v Prologis Park Janki v Polsku. Dokončení této budovy je plánováno na druhé čtvrtletí roku 2012.


Plány na rok 2012

„V roce 2012 se bude Prologis ve střední a východní Evropě i nadále zaměřovat své aktivity na pronájmy volných skladových ploch a prodlužování smluv se stávajícími zákazníky,“ řekl Bannatyne.„Společnost již začala tento rok s výraznou nájemní aktivitou.S celou řadou pozemků na klíčových trzích, které jsou již nyní připraveny na další výstavbu, se bude společnost snažit získat smlouvy o před-pronájmu, aby mohla započít stavbu těchto projektů. Prologis bude i nadále pokračovat v přizpůsobování velikosti land banku napříč regionem s výhledem toho, že se zbaví pozemků na trzích, kde není strategické je dlouhodobě držet.“

Prologis je lídrem na trhu logistických a distribučních nemovitostí ve střední a východní Evropě. Nabízí přes 3,7 milionu metrů čtverečních plochy umístěných ve 42 distribučních parcích. S portfoliem více než 2,1 milionu metrů čtverečních plochy ve 108 budovách napříč 26 distribučními parky, je Prologis vedoucím poskytovatelem skladových ploch v Polsku.
 

Nemovitosti | 20. 02. 2012