Martin Felix: Pro poctivého dopravce je každý přetížený kamion nekalou konkurencí

Dnešní rozhovor se zaměří na situaci silnic, dopravců, problémy s imigranty v zahraničí i vážení kamionů. Na naše otázky odpovídal Martin Felix, tiskový mluvčí Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia.

Současný stav silnic se pomalu zlepšuje, přesto jsou místa, která jsou v téměř žalostném stavu. Opět začíná období oprav a rekonstrukcí. Jak se na to tváří dopravci?
Opravy jsou nutné a rekonstrukci D1 podporujeme, i když našim dopravcům přináší velké problémy. Ty by jistě byly menší, kdyby jednotliví správci silni (ŘSD, kraje,obce) své stavební práce lépe nebo alespoň nějak koordinovali.

Loňský rok byl právě kvůli uzavírkám poměrně komplikovaný. Stačí jedna nehoda na dálnici a zkomplikuje to dopravu více než obvykle. Jak myslíte, že to bude vypadat v letošním roce?
Nehodám se patrně opět nevyhneme. Jako zásadní vidíme rozhodnutí konečně tyto opravy s kraji koordinovat, aby nedocházelo k  neřešitelným dopravním situacím. Například v loňském roce byla kvůli opravám několika souběžných komunikací prakticky paralyzována doprava v okolí Brna. Podobné problémy nastaly i na dalších místech v souvislosti s dlouhodobou rekonstrukcí dálnice D1 nebo na komunikacích blízkých opravované D5. Koordinace prací prováděných ŘSD a kraji je tedy nezbytnou podmínkou pro udržení alespoň omezené průjezdnosti

Na opravy se však letos uvolnilo kolem 3 miliard korun. To zní jako poměrně značná částka, která by mohla přispět ke zlepšení stavu silnic 2. a 3. třídy.
Toto opatření vítáme a věřím, že peníze nebudou chybět ani v příštích letech. Právě údržba silnic nižších tříd trpí podfinancováním, což se podepisuje na jejich stavu. Katastrofální je i stav mostů v České republice, kde se jejich údržba mnoho let řeší často jen instalací značky snižující maximální hmotnost vozidel, která na most mohou vjet. To někdy vytváří neřešitelní situace pro kamiony, které se takříkajíc chytí do pasti a správně by neměly ani pokračovat a otočit se nemohou. O nadrozměrné dopravě nemluvě. Naše strojírenství se dostává mnohdy do situace, že dokáže vyrobit i prodat zařízení, která však nelze po našich silnicích k zákazníkovi dovézt.

Došlo také rozhodnutí o plánovaném nákupu vah na zjišťování přetížených kamionů. Vidím v tom však trošku nevýhodu hlavně pro české dopravce. Ti zahraniční jsou těžko dohádatelné. Jak se budou řešit postihy z přetížených zahraničních kamionů?
Pro poctivého dopravce je každý přetížený kamion nekalou konkurencí. Tu ovšem toto opatření, stejně jako nekvalitní infrastrukturu, neodstraní. Existuje důvodné podezření hraničící s jistotou, že případnému postihu opět uniknou všechna zahraniční vozidla, neboť od nich vymáhat pokuty je problematické anebo se to prý nevyplatí. Otázkou zůstává, jestli se pak vůbec najde někdo, kdo se rozhodl podvádět a pevně zabudované váhy neobjede. Řešit se pak budou pouze sporné nebo mezní případy, které zahltí úřady. Na kvalitě silnic se rozhodně nic nezlepší, ale utracených 180 milionů se bude vydávat za snahu o zlepšení neutěšeného stavu a někomu navíc jistě udělá radost.

Když už jsme u toho zahraničí, čeští dopravci často jezdí i mezinárodní dopravu. Je situace s pro řidiče nyní stabilnější a klidnější co se týče problémy s imigranty?
Situace je všechno možné jen ne stabilní. Nejvyhrocenější byla v loňském roce v Calais, kde je to v současnosti o něco lepší, ale zítra to zas může být jinak. Nárazově se objevují problémy i na vnitrounijních hranicích a opravdu se neodvažuji odhadovat, jak to bude vypadat tento rok, zda se celý Schengenský prostor nerozpadne. V současné době jsou největší problémy na rusko-ukrajinských a rusko-běloruských hranicích, kde stojí tisíce kamionů. Po incidentu, kdy Turecko sestřelilo ruskou stíhačku, jsme obrovské problémy v závěru loňského roku zaznamenali i v této oblasti.

Jak se díváte na celkovou situaci – jak už řízení Ministerstva dopravy, čerpání dotací, imigranti a dopravní infrastruktura v roce 2015?
Sdružení se rozhodně v současné době nenudí, stejně jako se nenudí ani jeho členové. Vždyť silniční dopravci přepravují v České republice 80% všech nákladů a přepraví téměř dvakrát více osob než železnice. V době růstu našeho hospodářství je vysoká poptávka po dopravních službách a spolehlivost a výkony silniční dopravy podmiňují ekonomický úspěch země. Obor si zaslouží větší pozornost a podporu politiků a je značně citlivý na nevhodné zásahy do provozních a legislativních podmínek. Žádá také jako každé podnikání stabilitu prostředí a jasnou koncepci alespoň na 10 let dopředu. Bohužel musím konstatovat, že se teď objevují významné hrozby a problémy. V tuzemsku se po nastartování a dotažení potřebných změn v legislativě, které oceňujeme, stále nedaří vyřešit problém mýta po roce 2016

A jaký myslíte, že bude rok 2016?
Z ekonomického hlediska je zatím situace dobrá, ale je otázka, jak se na ni podepíše mezinárodní situace.V zahraničí jsme svědky velkého všelijakých překážek na východě a ještě nebezpečnějších snah o ochranu vlastních trhů na západě. Toto jsou nyní významná témata pro Sdružení. Kromě nich bych ještě uvedl trvalý nedostatek řidičů a dopady migrační krize.


 

Doprava | 24. 02. 2016
Další podobné články