Limitem budoucího vývoje nemovitostí bude nedostatečná zásoba připravených pozemků a úbytek pracovní síly, říká Jaroslav Kaizr z CTP

Dnes jsme zamířili do oblasti průmyslových nemovitostí a oslovili Jaroslava Kaizra, obchodního ředitele společnosti CTP. V našem rozhovoru se dozvíte jak o jeho kariéře, tak i o aktuální situaci na trhu průmyslových nemovitostí.

 

Vystudoval jste inženýra na VŠE na fakultě Financí a účetnictví, ale o pět let později jste nastoupil na Sheffield Hallam Univerzity s oborem Real Estate. To je poměrně rozdíl oborů. Co se za těch 5 let stalo, že jste se rozhodl studovat v UK právě tento obor?
Po studiích na Fakultě financí a účetnictví na VŠE v Praze jsem se plný odhodlání nejprve věnoval finančnímu poradenství a vůbec jsem si nevedl špatně. Po krátké době jsem však zjistil, že mne tato práce nenaplňuje, že mi v ní chybí napětí a zároveň možnost fyzicky si sáhnout na její výsledek. A jak už to v životě bývá, důležité životní zvraty jsou spojeny s náhodou, které člověka posunou dále a stejně tak mne náhoda přivedla ke komerčním nemovitostem, které se staly mojí srdeční záležitostí. U komerčních nemovitostí se spojuje tvůrčí činnost s ekonomií, architektura s financemi, obchodní jednání s jednáním s veřejnými institucemi, prostě všestranná činnost s reálnými výsledky. V době mých začátků nebyl v Čechách k dispozici žádný plnohodnotný kurs věnující se nemovitostem, a není zde vlastně doteď, proto došlo na rozhodnutí studovat kurz Managementu a investic do nemovitostí právě na Sheffield Hallam Univerzity. Kurz byl organizován českou pobočkou RICS a velmi děkuji mému předchozímu zaměstnavateli - Cushman&Wakefield, který mne ve studiu podpořil a vytvořil mi skutečně výborné podmínky.

V červnu 2010 jste sestal členem Královského institutu diplomovaných znalců a od roku 2013 jste také členem vedení RICS v České republice.  Co toto ocenění v praxi znamená?
Můj zájem o nemovitosti a s ním spojené studium mi pomohlo si utvořit určitý ucelený obrázek trhu s komerčními nemovitostmi, o jeho funkcích, pravidlech, rozsáhlosti a rozmanitost. A současně jsem pochopil, jak klíčovou roli na trhu s nemovitostmi hraje tržní oceňování, které je jedním z hlavních globálních témat RICS.  Značka RICS má ve světě dobrý zvuk, je to osobní certifikace lidí, kteří mají společný zájem zlepšit prostředí na trhu s nemovitostmi. RICS je zároveň platformou pro předávání zkušeností a znalostí o trhu s nemovitostmi a jako člen vedení české pobočky RICS vnímám nutnost vytvořit soběstačný a kvalitní vysokoškolský obor zabývajícího se nemovitostmi. Vznik takového oboru jsem si vytýčil jako své poslání člena vedení české RICS.  Na přípravě kurzu spolupracuji s Institutem oceňování majetku při VŠE, kde se nám snad již brzy podaří obor věnující se trhu s komerčními nemovitostmi rozjet na podkladě již fungujícího kurzu celoživotního vzdělávání.V mezidobí se má spolupráce s Institutem oceňování majetku vyvinula do takové míry, že jsem na Fakultě financí a účetnictví na VŠE začal doktorské studium, při kterém se věnuji hlavně komerčním nemovitostem.

V CTP působíte od roku 2014. Dlouholeté zkušenosti z oblasti průmyslových nemovitostí jste získal při studiu a praxi ve společnosti Cushmann&Wakefield. Jak hodnotíte stav průmyslových nemovitostí ve střední Evropě v době, kdy jste se začal v této oblasti orientovat a dnes?
V roce 2003, kdy jsem na trhu s komerčními nemovitostmi začínal, byl český i středoevropský trh s průmyslovými nemovitosti jako takové předškolní dítě, které sice vnímá starosti dospělých, ale samo bezstarostně prozkoumává okolí a těší se na první úkoly. Byla to taková ve skrze pozitivní v oboru výrobních nemovitostí k pronájmu dokonce průkopnická doba. Následovalo období neuvěřitelného úprku ve formě spekulativní výstavby a rychle se zvyšujících hodnot nemovitostí, která byla z dnešního pohledu bezprecedentní a nemohla skončit jinak než výrazným zpomalením v letech 2008 a 2009, kdy u nás splaskla stejná bublina jako v jiných částech světa. Dnes je situace na trhu opět pozitivní, ale nálada je jiná, více uvědomělá a opřená o zkušenosti. Spekulace je omezena na nezbytně nutnou míru a trh s průmyslovými nemovitostmi se v celé střední Evropě rovněž konsolidoval, což přispělo k jeho větší stabilitě. Troufnu si říci, že CTP je jedním z důležitých činitelů a aktérů tohoto současného pozitivního trendu, což ukazuje i expanze našeho portfolia v posledních 12 měsících, kdy jsme v celé střední Evropě narostli formou výstavby a zejména akvizico neuvěřitelných 900tisíc m2 na celkových 3 250 000 m2.

Často se mluví o velmi nízké neobsazenosti průmyslových nemovitostí. Jaká je prognóza na rok 2016 v ČR?
Pokud nedojde k významných ekonomickým šokům, které by měly vliv na celkový výkon světové, evropské a středoevropské ekonomiky, tak očekáváme, že nepronajato zůstane na stejné nízké úrovni, další snížení je již nepravděpodobné. Industrial Research Forum udává v posledním kvartále roku 2015 nepronajatost v České republice na úrovni 5.13%, což je meziroční pokles o 3.14%. Zatím u našich nájemců registrujeme tendence k růstu a stejně tak stále přicházejí nové poptávky z oboru e-commerce či automobilového a elektronického průmyslu.  Tato situace přispívá k výstavbě nových průmyslových nemovitostí, kdy minulý rok byl z tohoto pohledu jedním z nejlepších v historii českého trhu s průmyslovými nemovitostmi. Významným limitem budoucího vývoje však bude nedostatečná zásoba připravených pozemků a úbytek pracovní síly.

Poptávka po volných prostorách v ČR je velká. Jedním z důvodů je i její poloha a snadné napojení na okolní země ve střední Evropě. Co dalšího může ČR nabídnout?
Česká republika může bezpochyby nabídnout zkušenou a kvalifikovanou pracovní sílu, která vychází z dlouholeté tradice českého průmyslu. Můžeme nabídnout rozvinutou a dostupnou infrastrukturu. Významným faktorem je ivelmi stabilní ekonomické prostředí při nízkých úrokových sazbách, nízké inflaci a výhodném kurzu české koruny, to vše nám nyní hraje do karet. Řekl bych, že si nyní užíváme jedno z nejlepších období a měli bychom na to být patřičně hrdí, nicméně nesmíme usnout na vavřínech a dále pracovat na zlepšeních. Klíčovou je dle mého názoru nyní konsolidace územního plánování v kontextu celé České republiky a investice do infrastruktury a to zejména energetiky a IT.

V CTP máte na starosti parky v okolí Prahy. To je velmi žádaná lokalita, bohužel je téměř plná. Dá se s tím něco dělat?
Jako obchodní ředitel jsem zodpovědný za celé portfolio CTP, nicméně nejvíce času nyní trávím v Plzeňském a Moravskoslezském kraji a na severu Slovenska. Rozhodujícím faktorem úspěchu je růst portfolia při současném snižování „nepronajatosti“, což se nám v posledních měsících daří. V Praze se nám podařilo plně pronajmout CTPark Prague Airport, CTPark Plzeň, CTPark Teplice, CTPark Divišov, CTPark Humpolec a další. Téměř jsme zaplnili CTParky Prague East a Prague North a postupně snižujeme nepronajaté plochy v CTParku Pohořelice, Hranice a Ostrava. Tento úspěch nás samozřejmě vede k objevování nových lokalit, v Praze a okolí brzy představíme nové parky u dálnic D5 či D11.

A jak je na tom Slovensko v porovnání s ČR?
Na rozdíl od České republiky, kde je růst plošný, Slovenská republika roste z ekonomického hlediska v průměru v posledních letech více, nicméně tento růst je především v západní části země, střed a východ Slovenska není i vzhledem k dostupnosti tak agilní. Stejně tak i slovenský trh s průmyslovými nemovitostmi je koncentrovaný na západě, hlavně v okolí Bratislavy, na rozdíl od České republiky, kde je trh mnohem širší s hlavními centry v Praze, Plzni, Brně, Ostravě a v poslední době i v Ústeckém a Libereckém kraji. CTP je dlouhodobě zaměřeno svými aktivitami především na regiony, tudíž naším cílem je rozšířit paletu průmyslových nemovitostí i v ostatních slovenských regionech. Rozhodli jsme se vstoupit na slovenský trh s lokalitami, jako jsou CTPark Žilina a Voděrady, kde jsme postavili již celkem 20,000m2 a akvizicemi jsme naši regionální pozici posílili prostřednictvím CTParků Trnava a Nitra, pozemky máme připraveny v Prešově. CTPark Bratislava, který se nachází hned u brány továrny Volkswagen naši sít doplňuje. V nejbližší době se budeme snažit o rozšíření portfolia o další nové lokality a regiony. 

 

Nemovitosti | 03. 02. 2016
Další podobné články