Jihovýchodní obchvat Pardubic má pravomocné územní rozhodnutí

Výstavbě jihovýchodního obchvatu Pardubic ubyla jedna překážka. Krajský úřad v Pardubicích zamítl odvolání několika lidí bydlících v blízkosti budoucí trasy i v jiných částech města proti vydanému územnímu rozhodnutí na stavbu, zjistila ČTK z dokumentu na úřední desce. Odpůrci obchvatu se hlavně obávali zvýšení hluku z dopravy.

První územní rozhodnutí o stavbě obchvatu bylo vydáno už v roce 2007, později ale jeho platnost vypršela. Poblíž budoucího obchvatu pak během let vyrostly rodinné domy. Jejich majitelé napadli závazné stanovisko Krajské hygienické stanice k výstavbě silnice. Ta s územním rozhodnutím souhlasila s podmínkou dopracování dřívější hlukové studie pro projektovou dokumentaci pro stavební řízení. Nadřízené ministerstvo zdravotnictví ale uvedlo, že v dané věci hygienici postupovali správně a závazné stanovisko potvrdilo. Součástí stavby obchvatu budou také protihlukové stěny. Krajský úřad také zamítl námitku, že záměr odporuje současnému územnímu plánu Pardubic.

Obchvat propojí místní část Pardubičky se silnicí II/324 na Chrudim, napojí se na ni na kruhové křižovatce u Dražkovic. Měl by odvést tranzitní dopravu mimo centrum Pardubic. Trasa je dlouhá přibližně 3,1 kilometru, bude na ní deset mostních staveb včetně mostu přes Chrudimku a čtyři kruhové křižovatky. Celková délka protihlukových stěn dosahuje 1856 metrů. Náklady se odhadují na 600 milionů korun bez DPH. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje zahájit výstavbu v roce 2023. Do provozu by měl být obchvat uveden o dva roky později.
 
Doprava | 17. 05. 2021
Zdroj: ČTK