Jihomoravský kraj nestíhá uzavření smluv s dopravci, volí dražší provizoria

Soutěž nových autobusových dopravců v Jihomoravském kraji komplikují námitky dopravců a další administrativní potíže. Krajský úřad zatím uzavřel smlouvu pro 12 oblastí z 35, u kterých vyprší stávající smlouvy 30. dubna. Zbytek pokryjí provizorní smlouvy, které jsou již s dopravci uzavřené. Ty mohou být nejdéle dvouleté, nové smlouvy platné do září 2030 je však třeba uzavřít co nejdřív především kvůli ceně dopravního výkonu, která je v provizorních smlouvách vyšší.

Zadávací řízení na dopravce v Jihomoravském kraji vyjma Znojemska jsou dohromady tři. Od loňského jara kraj soutěží zakázku v hodnotě necelých šesti miliard korun pro 34 oblastí, u kterých dopravcům vypověděl smlouvy kvůli zvýšení mezd řidičů platných od roku 2017. Kvůli dříve uzavřeným dlouhodobým smlouvám mohl kraj pokrýt jen část navýšení, aby neporušil zákon. Pro dopravce to však nepředstavovalo dostatečnou kompenzaci a jediným řešením bylo právě vypovězení starých smluv a zahájení nových zadávacích řízení na dopravce.

Dosud jsou smlouvy uzavřené pro 12 oblastí. "V částech 4 a 5 zahájila společnost BDS BUS provoz dle nové smlouvy již od 7. března. Od 1. května začnou jezdit dle nových smluv společnosti BDS-BUS v části 12, Tourbus v části 11, ČSAD Hodonín v části 32 a ČSAD Kyjov bus v částech 22, 30 a 33. Novými dopravci budou nejpozději od 1.října také společnost DOPAZ v části 17 a společnost ČSAD Ústí nad Orlicí v částech 13, 14, 15 a 16," uvedl mluvčí kraje Michal Cagala.

Druhou zakázkou za 77 milionů korun je část 35, která se soutěží samostatně, protože umožňuje větší flexibilitu kraje z pohledu změn jízdních řádů v dané oblasti. Například část linek v této skupině obsluhuje cesty z Brna do Zastávky. Kvůli připravované elektrifikaci trati tak může být v budoucnu provoz některých linek omezen.

Ani pro tuto oblast však ještě není uzavřená smlouva. "Obě výše uvedená zadávací řízení byla neobvykle prodlužována námitkami a návrhy proti úkonům zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a podněty proti postupu k úřadu, a to v míře, se kterou se zadavatel ve své dosavadní praxi zadávání veřejných zakázek dosud nesetkal, přestože zadávací podmínky soutěží na dopravní obslužnost od roku 2011 zůstávají na stejných principech," dodal Cagala.

Z důvodu nutnosti kontinuálního zajištění dopravní obslužnosti tak stejně jako u prvního zadávacího řízení bude i doprava v této části zajištěna na základě provizorní smlouvy. Ve většině případů jde o stávající dopravce, kteří v daných oblastech jezdí nyní.

Poslední zakázku v hodnotě 1,2 miliardy vypsal kraji loni v prosinci a týká se částí 36 až 46. Jsou to dopravní výkony, které již dříve vypověděli dopravci rovněž v souvislosti s navýšením mezd řidičů. Na rozdíl od prvních dvou zadávacích řízení, kde se hodnotí z 80 procent cena a zbytek představují kvalitativní parametry, se ve třetí zakázce zahájené již novým vedením kraje hodnotí pouze nabídková cena. V tomto zadávacím řízení má dojít k zahájení provozu v některých částech koncem letošního roku. Po uzavření smlouvy má nicméně dopravce devět měsíců na přípravu obslužnosti linky, a tak i tady hrozí nutnost uzavření provizorních smluv, které více zatěžují rozpočet kraje.
 
Doprava | 16. 04. 2021
Zdroj: ČTK