Jak implementace informačního systému QI pomohla v LPS Automotive zjednodušit logistický proces

Společnost LPS Automotive, brněnský výrobce plastových výlisků, výrazně zjednodušila logistický proces. K tomu jí stačila implementace informačního systému QI. O tom, jak zavedení systému QI probíhalo a pomohlo zlepšit interní procesy, mluvil Vojtěch Šebela, manažer logistiky.

LPS Automotive je výrobní firma, která se zabývá výrobou plastových produktů širokého spektra přesných výlisků, ale i speciálních termoplastů plněných skelnými vlákny, probarvenými granuláty nebo v kombinaci s různými přísadami. Ve výrobě se nachází všechna standardní zařízení a dbá se na dodržování moderních metod procesního řízení. Díky tomu je zajištěna stálá produkce a úroveň kvality. Pro výrobu jako takovou je nutná jak lidská ruka, tak i robotizace, proto více než čtvrtina pracovišť je plně robotizována.

O tom, jak fungují logistické procesy ve výrobní firmě, a jak může implementace nového informačního systému vylepšit logistiku, řekl Vojtěch Šebela, manažer logistiky v LPS Automotive.

V dnešní době se shodneme, že informační systémy a technologie jsou nedílnou součástí kvalitní a spolehlivé logistiky. Jak jste řešili logistické procesy před zavedením nového IS?
Zjednodušeně řečeno jsme i v minulosti museli dodržet systém kvality procesů daný normou ISO TS. V tomto ohledu nám starý IS dával malou podporu pro řízení a kontrolu a tím byla zatížena operativní složka logistika manuálními činnostmi, což znamená, že hodně dokladů se muselo tvořit ručně a do systému ručně vkládat, například objednávky.

Co bylo tím prvním impulzem k zavedení právě informačního systému QI?
Podpora a vývoj našeho starého informačního systému byla v ČR ukončena a tím pádem jsme museli začít uvažovat o implementaci nového. To byl první impulz. Starý systém nevyhovoval potřebám moderního způsobu řízení procesů a potenciál na jeho vývoj nebyl žádný, čili nebyla jiná možnost, než investovat do nového řešení.

QI je systém, který nabízí široké možnosti. Jaké moduly jsou pro logistiku ve Vaší firmě stěžejní?
Určitě bych jako první zmínil systém příjmu a zpracování objednávek, kde jsme ruční vkládání pomocí excelovských tabulek nahradili plně EDI. To ušetřilo velkou dávku práce v operativě a dalo nám možnost lépe pracovat s potřebami zákazníků. Určitě by bylo dobré zmínit, že díky podpoře našeho implementátora jsme se stali jediným českým dodavatelem jednoho z našich významných zákazníků, který plně využívá pro přenos všech dat EDI. Dále logistika samozřejmě využívá moduly pro řízení skladu, MRP plánování atd.

Jak dlouho trvalo implementovat nový systém?
Qi jsme spustili do ostrého provozu od nového roku, implementace jako taková trvala asi půl roku a byl to pro naši firmu opravdu velký zápřah :-) . Domnívám se, že implementaci v takovém rozsahu jsme stihli v rekordním čase, nešlo totiž jen o logistický systém, ale ERP pro pokrytí procesů celé firmy pro 50 uživatelů.

Jak samotná implementace probíhala?
V první řadě byl vytvořen detailní plán implementace, který vzniknul mapováním současných procesů a potřeb firmy, do kterého jsme zakomponovali design procesů nových. Toto plánování a připomínkování uživateli zabralo asi nejvíce času. Důležitá část implementace byla příprava dat pro naplnění do nového systému, těch bylo opravdu hodně, od základních číselníků, přes obchodní partnery a účetnictví až po TPV atd. Dále bylo potřeba proškolit všechny uživatele od základního ovládání systému až po seznámení s novými procesy a novou pracovní činností. Nakonec následovalo uvedení do ostrého provozu, kde se už uživatelé museli bezpodmínečně v nových pracovních postupech orientovat, a systém musel být naplněn daty.

A nastaly při tom nějaké komplikace?
Komplikace samozřejmě nastaly, což vycházelo z náročnosti projektu a nestability starého systému. Největší problém jsme měli s převodem dat za starého sytému do nového, protože starý systém neumožňoval export číselníků do Excelu, ale jen do PDF. Muselo se hodně dat zadávat ručně, vzniklo několik chyb, které bylo náročné opravit. Nehledě na to, že hodně dat už bylo chybně zadáno a evidováno ve starém systému, tyto bylo potřeba offline opravit a „učesat“ před spuštěním nového systému a ne vše se bohužel povedlo. Nicméně všechny problémy se nám podařilo odstranit a vizitkou nám je, že žádný zákazník nebyl změnou systému od prvního dne ohrožen. Teď už můžeme vnímat jen přínosy.

Logistika pro výrobní firmu je bezpochyby jednou z důležitých procesů. Jakým způsobem pomohla implementace QI z pohledu logistiky?
Určitě je to integrita dat a jejich propojení. Proces se výrazně zlepšil eliminací manuálních činností. Když to řeknu obecně, se systémem, ve kterém jsou správná data v uživatelsky přívětivém prostředí, se každému pracuje lépe…

V současné době se klade velký důraz na snižování nákladů a zjednodušování procesů. Jaká je návratnost této investice?
Toto je dobrá otázka. V dnešní době se klade důraz na snižování nákladů, ale už méně prostoru se dává zaměstnancům na inovativní myšlení a řízení projektů vedoucím k úsporám, je to paradox. Faktem je, že člověk, který je přetížený operativní činností vám těžko vymyslí například Kaizen s úsporou milion ročně, protože na to nemá prostor. Takto já na celý projekt nahlížím, nesnažím se po roce provozu složitými IT metrikami měřit návratnost, ale rád vidím, že se lidem v teamu lépe dýchá, naučili se během implementace jinak nahlížet na svoji práci a mají prostor na to se věnovat dalším činnostem, které jsou přínosem pro firmu. To je naše největší obohacení.

Na závěr bych Vás požádala o celkové zhodnocení systému a přínosů pro LPS Automotive.
Já osobně jsem se systémem velmi spokojený, jeho implementace byla sice náročná, ale pro firmu nezbytná a až na pár problémů velmi dobře řízena a zvládnuta. Zásadní přínosy jsem už vyjmenoval, ale jako celkový přínos bych určitě řekl výrazné snížení „papírování“ a odpadové činnosti operativních pracovníků firmy, která se rozhodně neslučovala s Lean filozofií automotive podniku.

 

Děkuji za rozhovor.
 

IT | 16. 11. 2015
Další podobné články