I/3 most u Netřebic

K poslední úplné uzavírce opravovaného mostu u Netřebic dojde od pátku 23. 10. do úterý 27.10.

Během uzavírky silnice I/3 dojde na mostě k demolici provizorní železobetonové středové římsy, včetně záchytného systému na mostě a předmostí. Odstraněno bude pažení mezi první a druhou etapou stavby, následně dojde k doplnění konstrukčních vrstev v předpolí vozovkové konstrukce. Pod zdemolovanou římsou bude napojen izolační systém, včetně doplnění ochrany izolace litým asfaltem a položení vozovkového souvrství na mostě a v předmostí.

Instalace protidotykových zábran v místě mostní římsy nad železniční tratí bude probíhat v průběhu uzavírky.

Objízdné trasy po dobu úplné uzavírky zůstávají ve stejné podobě, v jaké byly dříve schváleny.

Vedení dopravy do 3,5 tuny:
Ve směru od Českých Budějovic: Velešín – Velešín Nádraží – Markvartice – Zubčice – Kaplice
Nádraží

Ve směru od Dolního Dvořiště: Kaplice Nádraží – Výheň – Dlouhá – Velešín

Vedení dopravy nad 3,5 tuny bude vedeno přes Český Krumlov v obou směrech.

Po skončení úplné uzavírky proběhnou na mostě dokončovací práce, jako montáž záchytného systému na mostě a v předpolí a také doplnění dopravního značení v řešeném úseku. Tyto úpravy budou probíhat až do konce týdne. Ke kompletnímu obnovení dopravy bez omezení následně dojde během posledního říjnového víkendu tohoto roku.

Celkovou rekonstrukci mostu u Netřebic pro Ředitelství silnic a dálnic prováděla firma Edikt a.s. za cenu 24, 470 mil. Kč bez DPH. 

Doprava | 22. 10. 2020
Zdroj: ŘSD