I/27 Švihov most

Od 1. 10. 2020 bude opět možné obousměrně projet po mostu na komunikaci I/27 na obchvatu města Švihov.

Most bude tímto dnem uveden do provozu. Od konce května letošního roku zde probíhaly práce na opravě mostní konstrukce. Během stavebních prací byla vyměněna hydroizolace a došlo k sanaci nosné konstrukce a spodní stavby. Dále pak došlo k pokládce nového asfaltového souvrství vozovky. Nyní budou v místě oprav probíhat pouze dokončovací práce, které by neměly výrazně ovlivnit průjezd řešeným úsekem.


Stavební úpravy v hodnotě 5, 81 mil. Kč bez DPH prováděla pro Ředitelství silnic a dálnic firma SUPER-KRETE CZECH s.r.o., která tuto zakázku vyhrála ve výběrovém řízení. 

Doprava | 30. 09. 2020
Zdroj: ŘSD