I/27 Alžbětín

Ve středu 30. 9. 2020 proběhne v Alžbětíně na komunikaci I/27 závěrečná prohlídka stavby před oficiálním uvedením do provozu. Prohlídka se týká dvou společně koordinovaných oprav na hraničním přechodu s Německem. Řešenými opravami jsou okružní křižovatka v prostoru před bývalou celnicí a přilehlý most ležící na státní hranici.

Během stavebních prací došlo na komunikaci k vybudování nové tříramenné okružní křižovatky o celkovém průměru 35m. Na blízkém mostě byla kompletně opravena spodní stavba i nosná konstrukce mostu. V celém úseku bylo také položeno nové asfaltové souvrství vozovky. Po uvedení mostu do provozu budou na místě i nadále probíhat dokončovací práce. Ty však již nebudou omezovat řidiče při průjezdu.
Pro Ředitelství silnic a dálnic provedly zmíněné stavební úpravy společně firmy COLAS CZ a SMP CZ a to za cenu 39, 98 mil. Kč bez DPH.

Zprovoznění silnice I/27 v Alžbětíně nepřímo navazuje na zprovoznění komunikace na průtahu Železnou Rudou, které proběhlo 21. 9. 2020. Zde proběhla kompletní výměna povrchu vozovky, byly vybudovány nové chodníky, instalováno nové osvětlení, vyměněny byly také inženýrské sítě a došlo k položení optických kabelů. Silnice v tomto úseku byla uvedena do provozu o 41 dní dříve, než bylo původně plánováno. Ředitelství silnic a dálnic zaplatilo zhotoviteli za tuto opravu 30, 56 mil. Kč bez DPH. 

Doprava | 30. 09. 2020
Zdroj: ŘSD