GEFCO představilo mission control centre pro řízení časově kritických zásilek

Nové řídící centrum zřizuje Skupina GEFCO pro podporu, kontrolu i koordinaci časově kritických zásilek.


GEFCO oznamuje otevření nového řídícího centra s názvem Mission Control Center (MCC) v nizozemském Amsterdamu. Hlavním cílem MCC je kompletně zastřešit časově kritické zásilky divize Forwarding společnosti GEFCO v rámci produktu Time Critical Solutions (TCS). MCC je nastaveno tak, aby bylo schopno poskytovat nepřetržitě prvotřídní služby zákazníkům z celého světa i podporovat TCS týmy expertů na všech lokálních trzích, kde Skupina GEFCO působí.

Nové řešení pro superrychlou logistiku 

Divize Freight Forwarding společnosti GEFCO řídí světovou síť operátorů specializujících se na časově kritické zásilky a spolupracujících se zákazníky na lokální úrovni tak, aby pro ně vytvořila vhodná individuální řešení plánovaných i neplánovaných urgentních přeprav. V duchu firemní kultury “Infinite Proximity” vytváří společnost GEFCO s partnery úzká partnerství, aby mohla navrhovat individuální řešení na míru aktuálním potřebám klienta. MCC ze své nadnárodní pozice všechny časově kritické zásilky v režimu Time Critical Solutions zastřeší a poskytne součinnost lokálním expertním týmům, bude-li třeba. Služby superrychlé letecké logistiky nabízí GEFCO samozřejmě s plným dohledem nad zásilkou v průběhu celé přepravy. 

Úkolem MCC bude monitorovat všechny časově kritické zásilky v rámci TCS objednané po celém světě prostřednictvím specializovaného IT systému, aby si bylo jisté, že služby poskytované zákazníkům 
v rámci celé sítě splní i ty nevyšší klientské požadavky. MCC zároveň zajistí nepřetržitou podporu pro lokální týmy TCS expertů a ze své nadnárodní pozice bude dohlížet na proaktivní přístup a maximální rychlost poskytovaných služeb. MCC bude fungovat jako jediný kontaktní bod pro mezinárodní zákazníky společnosti GEFCO. Těm bude v reálném čase poskytovat informace z průběhu přepravy jejich časově kritických zásilek po celém světě. 

První úspěchy Mission Control Center

MCC ovlivní i služby, které již GEFCO poskytovalo. Mezi první příklady úspěšných urgentních přeprav zorganizovaných společností pro klienta ze sektoru automotive patří například zajištění charterového letu, vyřízení potřebných povolení a dodání časově kritické zásilky z České republiky do USA v průběhu 48 hodin od obdržení poptávky od zákazníka. Tato superrychlá přeprava znamenala pro zákazníka velkou úsporu nákladů na případné zastavení výrobní linky. 
Klaas Sybrandy, ředitel TCS společnosti GEFCO k otevření MCC řekl: „Pro naši rychle rostoucí divizi Forwarding je to velmi významná událost. Otevření řídícího centra MCC výrazně posílí naši pozici v oblasti časově kritických přeprav. Díky našemu expertnímu týmu, který bude všechny časově kritické přepravy monitorovat, budeme schopni garantovat, že vždy najdeme to nejrychlejší možné řešení pro plánované i neplánované urgentní zásilky našich zákazníků.“ Tým řídícího centra povedou Vincent Karbet a Chantal van Loen, kteří disponují velkými zkušenostmi v oblasti časově kritických přeprav. Vincent Karbet pracuje v oblasti spedice více než 15 let, před svým působením v GEFCO zastával vedoucí pozice v rámci DHL Same Day a Chantal van Leon vedla více než 10 let speciální služby společnosti TNT v Holandsku.

Otevření MCC centra přichází nedlouho po představení hlasem ovládaného zařízení TRACY, které bylo vyvinuto pro zákazníky požadující špičkový monitoring prioritních zásilek v reálném čase v případech, kde je nejdůležitějším faktorem rychlost a efektivita. Dalším nedávno spuštěným projektem společnosti je též Innovation Factory, jejímž cílem je identifikovat inovativní zaměstnanecké projekty a poskytnout adekvátní zdroje a prostor pro jejich rozvoj a implementaci do procesů společnosti.
 
Expresní logistika | 04. 02. 2019
Další podobné články