EULOG: Z mezinárodní logistické konference SpeedChain

Do Břevnovského kláštera v Praze se v rámci čtrnáctého ročníku mezinárodní logistické konference SpeedChain sjeli odborníci z řad logistiků, e-commerce či oblastí technologií výrobních a obchodních procesů. Přítomni byli také zástupci z řad obalových technologií, dopravních a přepravních společností. Na konferenci bylo letos přihlášeno na 700 registrovaných účastníků.


Program konference letos poprvé probíhal ve dvou paralelních sekcích. V Tereziánském sále zahájil sekci PERSPEKTIVY LOGISTIKY V DOBĚ DIGITÁLNÍ ředitel společnosti Reliant Ing. Miroslav Rumler. V Opatském sále zahájil sekci CITY LOGISTIKA A MODERNÍ DISTRIBUCE výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky Ing. Petr Rožek.

Celý program byl výrazně směřován k ekologickým přístupům v logistice a udržitelnosti výrobních procesů tak jak je nyní známe.  Ostatně celý blok přednášek se zabýval tzv.  Zelenou logistikou. V tomto duchu se nesla i přínosná panelová diskuze probírající nové příležitosti i problémy energetické udržitelnosti, které se zúčastnili zástupci firem GasNet s.r.o. Česká republika, SSI Energy Linde Material Handling Česká republika s.r.o, ESA logistika, Panattoni Europe pro Českou republiku a Slovensko, IBG Česko s.r.o. Tuto problematiku Vám blíže představíme v nadcházejících článcích. Nemalou součást tvořily prezentace zabývající se tzv. City Logistikou a moderní distribucí. Odpolední blok byl zaměřen na obaly a obalové technologie a jejich kvalitu, bezpečnosti a flexibilitu.

Speakeři také nabádali k připravenosti firem na možné zpomalení růstu či nadcházející recesi formou včasných investic do zefektivnění stávajících procesů, které firmám pomohou přežít období recese a mohou výrazně přispět k nastartování businessu v následném období ekonomického růstu.

Závěrem prvního dne konference byl V.I.P. LOGISTIC RENDEZVOUS slavnostní večer ve stylu Mamma Mia, kterým nás provázela Leona Machálková. Bylo nám velkou ctí se večera účastnit a podílet se na předávání ceny Gryf Supply Chain Award 2019 pro logistickou osobnost roku. Kromě samotné ceny Gryf dostal vítěz i cenu partnera Eulog.cz, a to dárkový koš s uzeninami a víno.

„Sázeli jsme na jistotu, myslím si, že zvolený pan Ing. Jiří Cee byl mile překvapen. I přesto, že dary v minulých letech měly svůj úspěch, věřím, že tato volba byla ta správná.“
uvádí redaktorka.

Ještě jednou bychom jménem Eulog.cz chtěli panu Ing. Jiřímu Cee, jehož jméno reprezentuje úspěchy a systém logistiky značky ŠKODA, poblahopřát k získání ocenění.

Pan Ing. Jiří Cee je odborník s více než dvacetiletou zkušeností v logistice. V automobilovém průmyslu působí již od roku 1980 a ve vedoucích pozicích v logistice se pohybuje od roku 1991. Od roku 2000 je vedoucím logistiky značky ŠKODA. Kromě dalších činností spolupracuje aktivně také s Českou logistickou asociací a pořádá přednášky jak pro akademickou, tak i odbornou veřejnost. Pod jeho vedením zvítězila logistika značky ŠKODA opakovaně v rámci celosvětové soutěže koncernu Volkswagen v inovacích v logistice „Innovationstag“ (v ročnících 2012 a 2013). V roce 2014 získala logistika značky ŠKODA zlatou medaili „European Gold Medal in Logistics and Supply Chain“ jako celoevropské uznání logistického systému značky ŠKODA. V roce 2014 získal ocenění pro logistickou osobnost roku GRYF 2014 Supply Chain Award.

Celkově lze letošní ročník mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN považovat za skutečně velmi zdařilý. SpeedCHAIN 2019 rozhodně potvrdil svou pozici nejvýznamnější logistické události roku nejen v České republice, ale i v regionu střední Evropy a nastavil vysokou laťku pro přípravu příštího – výročního patnáctého -  ročníku.

 
Zajímavé akce | 07. 11. 2019