Digitální propojení napříč skladovými halami vypadá jako datová dálnice

V logistice jsou procesy a tím i toky materiálu stále častěji řízeny digitálně. V souladu s tím se stávají součástí digitálního průmyslu i manipulační vozíky. Díky elektronicky řízeným vozíkům, inovativní senzorice, kterou využívá systém Linde Safety Pilot, řešení managementu vozového parku connect: a dalším digitálním řešením vytvořila společnost Linde Material Handling (Linde MH) předpoklady k tomu, aby mohla podporovat své zákazníky při digitalizaci obchodních procesů.

Na veletrhu World of Material Handling (WOMH) mimo jiné předvádí novou technologii lokalizace, která umožňuje zjistit polohu vozíků a přepravních kontejnerů ve skladech a výrobních halách v reálném čase a s přesností na centimetry. Tato informace nabízí řadu možností využití, které významně zvyšují efektivitu a bezpečnost provozu. Most mezi reálným a digitálním světem už dávno stojí.

Preciznost a nejrůznější možnosti využití této technologie mohou návštěvníci veletrhu WOMH přímo zažít na vlastní kůži. Průvodci a odborníci Linde MH totiž při sobě nosí vysílače a jejich poloha v areálu se pomocí příslušné aplikace zobrazuje na tabletu, který obdrží každý návštěvník na začátku prohlídky, což je velmi užitečné i v případě, že návštěvník ztratí kontakt s vedoucím své skupiny. Také výkon řidiče na motokárové dráze WOMH lze sledovat se sekundovou přesností, neboť elektrické motokáry italského výrobce CRG jsou vybaveny nejen pohonným systémem Linde MH, ale také lokalizačním vysílačem. „Na základě tohoto systému navigace v reálném čase rozšíříme funkce v rámci naší výrobní skupiny connect: a navíc vyvineme nové aplikace, které přesáhnou management vozového parku,“ vysvětluje Massimiliano Sammartano, Vice President Sales & Service Marketing & Operations ve společnosti Linde MH.

Virtuální zóny a analytický nástroj pro plánování tras
Cenově výhodné lokalizační řešení vyvinula společnost Linde MH ve spolupráci s odborníkem na tracking – společností Quantitec. Ve skladu nebo výrobních prostorách se instalují takzvané uzly, podle kterých navigační systém určí polohu vysílače umístěného na vozíku. Tak lze například rozdělit sklad na zóny a přiřadit k nim oprávnění a předpisy pro řidiče i vozíky, např. rychlost a výšku zdvihu. „Informace o průběžně evidované poloze vozíků je také možné ukládat v podobě určitého druhu teplotní mapy, která zachycuje jízdní trasy vozíků v určitém časovém intervalu,“ vysvětluje Colin Flint, který řídí produktový marketing Linde Connected Solutions. „Díky tomu můžeme v budoucnu pomoci našim zákazníkům optimalizovat plánování tras vozového parku a snížit nehodovost na nebezpečných úsecích.“

Všechny funkce managementu vozového parku connect: předvedeny na místě
Indoorová lokalizace však není jedinou technologií, která je na motokárové dráze veletrhu WOMH prezentována. „Ve spolupráci s naším partnerem CRG jsme vyvinuli elektrický pohonný systém pro jeho vozíky – na základě pohonné technologie elektrických vozíků Linde. A velký zájem společnost CRG projevila také o náš management vozového parku,“ konstatuje Wolfgang Klüpfel, vedoucí projektu Linde eMotion. Zákazníky tohoto výrobce závodních motokár jsou provozovatelé motokárových drah, jejichž požadavky se v mnoha ohledech shodují s požadavky manažerů vozových parků. Společnost CRG tak svým zákazníkům nabízí nejen vozíky, ale také řešení Linde connect:. Kontrola přístupu, individuální jízdní parametry pro konkrétní řidiče, evidence kolizí prostřednictvím nárazových čidel, plánování údržby, dokumentace a analýza využití vozíků – to vše jsou funkce a informace, které provozovatelům motokár a manipulačních vozíků pomáhají používat vozidla maximálně efektivně a bezpečně.

Vyšší bezpečnost a dostupnost vozíků díky propojení
Další novinkou řešení managementu vozového parku systému connect:, která je na veletrhu WOMH představována, je aplikace connect: „pre-op check“. Řidič vysokozdvižného vozíku, který na začátku směny kontroluje důležité parametry vozíku, např. tlak v pneumatikách a případná poškození, používá smartphone. Teprve po kontrole provedené pomocí této aplikace je vozík uvolněn k provozu. Software connect: „desk“ mezitím propojuje informace s dalšími daty a vyhodnocuje je. Tím se zvyšuje nejen bezpečnost, ale zároveň také produktivita vozíků, které jsou jednotkami „connect:“ buď vybaveny již z výroby, nebo jimi mohou být kdykoli dovybaveny. Pro přenos dat existuje mnoho možností: mobilní telefon, Bluetooth nebo WLAN – podle toho, co nejlépe odpovídá infrastruktuře zákazníků. Je možné určit individuální jízdní oprávnění a nastavení vozíků. Zaměstnanci uvádějí vozík do provozu prostřednictvím kódu PIN nebo RFID.

Základem bezpečného použití je inovativní senzorika, na které jsou založeny také asistenční systémy pro řidiče, např. Linde Safety Pilot (LSP). Bezpečnostní systém LSP v provedení „Active“ v případě kritických a zdvihacích situací aktivně zasahuje do řízení vozíku a zahrnuje užitečné doplňkové funkce, např. váhu břemena. Po elektrických vozících bude systém brzy k dispozici také pro vysokozdvižné vozíky se spalovacím motorem. „S ohledem na produktivitu a bezpečnost vozíků je společnost Linde MH jasnou jedničkou. Klíčem ke zvyšování efektivity v logistice a intralogistice v budoucnu však nebude jen samotný vozík,“ říká Christophe Lautray, Chief Sales Officer ze společnosti Linde, „ale zapojení celého vozového parku do procesů IT. A právě to ukazujeme na veletrhu WOMH.“

Rychlejší reakce: Aplikace Mobile Service Manager
V oblasti servisu chce společnost Linde MH v budoucnu nabízet vyšší transparentnost servisních aktivit a v souvislosti s tím plánuje představit aplikaci, která se v současné době testuje. Pomocí aplikace „Mobile Service Manager“ mají v budoucnu provozovatelé vozíků Linde směrovat své požadavky prostřednictvím QR kódu vozíku a fotografie chybné funkce přímo servisní organizaci společnosti Linde MH. Poté budou o aktuálním stavu svého požadavku průběžně informováni prostřednictvím smartphonu. Stávající systém sítě extranet „MyLife“ zase poskytuje provozovatelům vozových parků informace o aktuálním vytížení, stáří a stavu údržby vozového parku, včetně transparentního přehledu nákladů. „MyLife je určen především pracovníkům nákupu a vedoucím logistiky ve větších podnicích,“ vysvětluje Dieter Antensteiner, Head of Fleet Management v Linde MH. „Získaná data pomáhají plánovat složení vozového parku a usnadňují rozhodování o investicích. Středem zájmu je efektivita nákladů.“
 

IT | 31. 05. 2016