Audit u železničních dopravců systémové chyby nezjistil

Audit u dvou tuzemských železničních dopravců Českých drah a Arrivy, který po letní sérii nehod provedl Drážní úřad, nezjistil systémová pochybení. Úřad to uvedl v tiskové zprávě. Kontroly se zaměřovaly na dodržování předpisů, mimo zůstaly pracovní podmínky zaměstnanců. V létě se na české železnici stalo několik fatálních nehod.

 
Drážní úřad se při preventivním dozoru zaměřil na plnění požadavků na systém zajišťování bezpečnosti u provozních zaměstnanců, zejména pak strojvedoucích. Konkrétně pak u Českých drah a Arrivy. "Výsledky auditu neprokázaly žádná systémová pochybení, zaznamenali jsme pouze drobné administrativní nedostatky, které ovšem neměly vliv na bezpečnost drážního provozu" uvedl k auditu ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář.
 
Úřad kontroloval především dodržování české i evropské legislativy týkající se bezpečnosti provozu. Naopak mimo jeho kompetence zůstaly pracovní podmínky zaměstnanců dopravců. Právě na ty přitom někteří experti v minulosti upozorňovali.
 
Vlastní analýzy bezpečnostních rizik provedli v minulých týdnech a měsících i samotní dopravci. S jejich výsledky pak seznámili pracovníky úřadu. "Po vyhodnocení těchto analýz lze konstatovat, že i dopravci zareagovali na sérii mimořádných událostí a přijali opatření, která mohou pomoci ke snížení vzniku mimořádných událostí," uvedl Drážní úřad.
 
Incidenty na železnici byly velkým tématem letos v létě. Nehody si vyžádaly několik obětí a zraněných. Situací se zabývalo i ministerstvo dopravy, které sestavilo bezpečnostní komisi pro řešení stavu na železnici.
 
Ostatní | 25. 11. 2020
Zdroj: ČTK