Řidiči kamionů by ve výjimečných situacích nemuseli dodržovat přestávky

Ministerstvo dopravy bude moci ve výjimečných situacích povolit řidičům v nákladní dopravě, aby mohli po určitých úsecích silnic jezdit i bez dodržování požadavků na přestávky v jízdě nebo odpočinek. Důvodem bude moci být například podstatné zhoršení sjízdnosti dané silnice, úplné přerušení sjízdnosti, případně ochrana života, majetku a zdraví. Počítá s tím vládní novela zákona o silničním provozu, kterou dostali k projednání poslanci a která zavádí takzvaný balíček mobility. Balíček loni schválil Evropský parlament a upravuje pravidla pro řidiče kamionů převážejících náklad po Evropě.

 
Úřady, na které se bude ministerstvo dopravy obracet při vydávání takové výjimky, budou ministerstvo vnitra, policie a krajský úřad. Bude ho ale smět vydat pouze se souhlasem Evropské komise a bude ho moci upravit podle jejích případných připomínek.

Ministerstvo bude ale moci takové rozhodnutí vydat i zrychleně, pokud hrozí nebezpečí z prodlení, třeba při přírodní kalamitě. V takovém případě ho bude smět vydat nejvýše na 30 dní. Vláda uvádí, že současná vnitrostátní právní úprava s vydáváním takových výjimek výslovně nepočítá.

Vláda v důvodové zprávě poukazuje na nedávnou situaci související s pandemií nemoci covid-19, kdy řada států opětovně zavedla hraniční kontroly, některé silnice kvůli tomu byly zablokované a nebylo možné dodržovat požadavky na odpočinek. Týkalo se to hlavně zásobování. "K zablokování pozemních komunikací dochází též v souvislosti se zhoršením povětrnostních podmínek nebo v případě stávek, ať již v České republice nebo zahraničí. Udělení výjimek může vyžadovat například i zhoršená bezpečnostní situace v určité oblasti," uvádí vláda v návrhu. Ministerstvo ale bude muset vymezit konkrétní požadavky, které nebude nutné dodržet.

Balíček také rozšiřuje definici takzvaného velkého vozidla i o nákladní vozidla a soupravy o hmotnosti od 2,5 do 3,5 tuny, což jsou hlavně velké dodávky, pokud provozují mezinárodní silniční dopravu, případně takzvanou kabotáž, tedy silniční dopravu v zemi, v níž nesídlí. Důvodem je to, že roste počet podniků, které jimi tuto dopravu provozují. Unie se snaží zabránit tomu, aby obcházely pravidla. Navíc to má sblížit pravidla hospodářské soutěže. Povinnost mít tachograf na ně podle balíčku dopadne až v roce 2026.

Zástupce generálního tajemníka sdružení dopravců Česmad Jan Medveď však řekl ČTK, že již od května příštího roku dopadnou na tyto dopravce stejná pravidla pro získání koncese, jaké musí splňovat dopravci s auty nad 3,5 tuny. Nyní podle něj nemuseli podstupovat žádné zkoušky, ale od května budou muset před dopravním úřadem, což jsou hlavně krajské úřady, prokazovat odbornou způsobilost. Budou muset také prokazovat finanční způsobilost, uvedl.

Novela také v reakci na unijní předpisy zavádí zákaz, který se týká podnikatelů a částečně cestovních kanceláří nebo agentur. Budou mít zakázáno objednat si přepravu věcí nebo lidí, pokud by věděli, že touto objednávkou by dopravce porušil například povinnost zajistit dodržování požadavků na dobu řízení vozidla nebo bezpečnostní přestávky.

Balíček představuje reformu silniční dopravy v EU. Upravuje přístup na trh nákladní dopravy, vysílání zaměstnanců v dopravě a má zlepšit pracovní podmínky řidičů. Nová pravidla mají zamezit situacím, kdy některé zejména západoevropské státy vyžadovaly vyplácet řidičům minimální mzdu ve výši země, kterou právě projíždí. Vzhledem k tomu, že v těchto zemích jsou mzdy mnohem vyšší než v Česku nebo dalších okolních zemích, by byla tato pravidla podle dopravců pro české firmy téměř likvidační.

Podle dřívějšího vyjádření ministerstva dopravy je největším úspěchem české strany při vyjednávání o balíčku možnost jízd tzv. koleček. To jsou případy, kdy řidič naloží zboží v ČR, odveze jej například do Španělska a na cestě zpět učiní třeba dvě různé přepravy. Jde o nejčastější byznysový model českých dopravců. Dopravci uvítali také možnost překročit při návratu domů dobu řízení o dvě hodiny, což jim umožní strávit více času doma.

Doprava | 02. 12. 2021
Zdroj: ČTK