Štíhlejší logistiku zajistí nový model řady Autopilot od Toyoty

Automatizace opakujících se operací nejen zlepšuje interní procesy, ale také zvyšuje produktivitu a nákladovou efektivitu. Nový bezpečný a přesný automatický vozík Autopilot TAE050 od společnosti Toyota Material Handling zjednodušuje, standardizuje a optimalizuje manipulaci s náklady zejména ve výrobě, e-shopech nebo zdravotnických zařízeních. Pozdvihne interní tok zboží v provozu, sníží náklady na pracovní sílu a na škody způsobené kolizemi. Instalace tohoto velmi ekonomického řešení je snadná a časově velmi nenáročná.

Náklady pod 500 kg jsou často převáženy ručními vozíky a mnoho uživatelů hledá jednodušší způsoby jak tento typ manipulace technicky zajistit a využít obsluhu vozíků pro náročnější úkoly. Model TAE050 disponuje tažným zařízením, které utáhne náklad těžký až 500 kg, a dokáže nahradit lidskou obsluhu při jednoduchých opakovaných činnostech. Lehké náklady do 140 kg je možné převážet na přepravním regálu přímo na vozíku. Eliminace obsluhy se ještě více vyplatí v těsných prostorách, jiné výhody, například při pikování malých položek, nabízí právě řešení s integrovaným stolem nebo regálem.

Jedním z klíčových benefitů tohoto vozíku je snadné uvedení do provozu. Autopilot TAE050 se pohybuje po magnetické pásce a řídí se značkami umístěnými na podlaze podél trasy, například v místech, kde má vozík zastavit. Poté, co jsou definovány materiálové toky a zastávky pro nakládku a vykládku, jednoduše nalepíte pásku a značky na podlahu a nastartujete vozík. Podle potřeb provozu může být vozík řízen nejen velmi jednoduchými povely typu "zpomal" nebo "zastav", ale naprogramovány mohou být také náročnějšími příkazy definující otáčení, předem nastavenou rychlost nebo zvukové signály. TAE050 tak nabízí jednoduché a vysoce flexibilní autonomní řešení s nízkými předvídatelnými provozními náklady.

„Model Autopilot TAE050 jsme nasadili v provozu montážní linky na konci loňského roku. Jeho úkolem je svážet prázdné přepravky na komponenty do prostoru montáže,” říká Peter Carlsson, Director Operations společnosti Toyota Material Handling Manufacturing Sweden a doplňuje: „Dříve jsme potřebovali jednoho pracovníka na plný úvazek, aby vedle své hlavní práce zajistil také tuto jednotvárnou a neustále se opakující činnost. Protože jeho priority byly logicky jiné, přepravky se hromadily na konci linky a komplikovaly hladký chod provozu. S vozíkem Autopilot jsme proto extrémně spokojeni, protože jsme mohli velmi jednoduše a rychle provést pozitivní změny, zavést bezpečné řešení a odstranit problém, který stresoval naše zaměstnance."

Bezpečnost patří dnes k prioritám významných firem. Řešení manipulace bez ostrých vidlic, fungování s vysokou úrovní přesnosti a okamžité zastavení, když vozík detekuje překážku na trase, zaujme jistě nejen logistiky a ekonomy, ale i bezpečnostní techniky. Zejména když se TAE050 pohybuje pouze po vymezené trase a neopakuje obvyklé chyby řidičů vozíků.

„Naše koncepce štíhlé logistiky tak pomáhá zákazníkům v mnoha ohledech: zajistit bezpečné a efektivní manipulační procesy, optimální velikost a skladbu flotily vozíků a pomocí automatizace dosažení efektivního využití potenciálu pracovního týmu. Jednoduchý automatický systém TAE050 podporuje naší štíhlou filozofii, jejímž výsledkem je vyšší produktivita a nižší provozní náklady našich zákazníků," konstatuje Aleš Hušek, produktový manažer systémových vozíků a automatizace.

Mnoho uživatelů ale potřebuje manipulovat i těžší náklady a současně je zvedat do výšky. Systém Autopilot je možné implementovat na další klasické modely ze sortimentu skladové manipulační techniky BT od Toyoty - ručně vedené zakladače, retraky, ale také tahače, vychystávací vozíky nebo vozíky do úzkých uliček. Je vynikající volbou pro rušná prostředí, kde jsou běžné časté opakované činnosti. V takových podmínkách zajistí Autopilot vysoce efektivní a hospodárnou manipulaci se zbožím, s vysokou a rychlou návratností investic. Po celé Evropě již fungují desítky automatizovaných provozů postavených na tomto systému.

Autopilot je ideálně přizpůsoben pro přepravu zboží ve skladech, vyrovnávacích skladech nebo výrobních zónách. Může bez potíží pracovat ve smíšených provozech spolu s manuálně ovládanými vozíky a volně se pohybujícím personálem- v absolutně bezpečném režimu. Přináší vyšší provozní efektivitu díky přesnému a spolehlivému umístění zboží vždy na správné místo. Díky rovnoměrnému a plynulému pojezdu bez extrémních startů a prudkého brzdění přispívá k vyšší provozuschopnosti strojů a snižuje riziko jejich poškození. Všechny modely v řadě Autopilot lze použít v manuálním režimu jako běžné vozíky, takže je zajištěna naprostá flexibilita vašich provozů.

Společnost vytvořila automatizovaná řešení přizpůsobená na míru konkrétní aplikaci, od autonomních jednoduchých operací, jako je přeprava zboží, až po rozsáhlé provozy s mnoha vozíky integrovanými do zákazníkova systému řízení skladu. Systém Autopilot lze snadno přizpůsobit stávajícímu provozu, při zachování již existující infrastruktury. Systém je také variabilní, takže jej lze dokonale přizpůsobit potřebám růstu vašich provozů.

Z hlediska přínosů lze největší potenciál automatizace spatřovat v navýšení produktivity, které může v některých provozech dosahovat i více než 80 %.

Logistika | 16. 12. 2016
Další podobné články