Jak probíhala konference SpeedChain? Eulog.cz to ví.

Dne 2. listopadu 2011 proběhla v Břevnovském klášteře mezinárodní logistická konference SpeedChain, která byla na téma „Od stagnace k akceleraci“. Na toto téma promluvilo mnoho zajímavých osobností nejen ze světa logistiky. Eulog.cz se jí účastnil jako jeden z mediálních partnerů.

 

Dopolední program se zaměřil na kvalitu silnic a dálnic, geografickou pozici České republiky vzhledem k dopravní infrastruktuře nebo například na kvalitu stavebnictví v tomto oboru.
speed1.JPG

Vladimír Špidla pohovořil o rizikách periferizace středoevropského regionu. Poukázal na to, že se musíme snažit o spolupráci s ostatními zeměmi a o rozvoj integrace ČR v rámci EU. Důvodem by mohlo být odsunutí naší země na pozici, kde všechny hlavní dopravní tepny budou naprosto ignorovat dopravní síť v České republice.

speed2.JPG

 

Na něj navázal Václav Matyáš, který se zabýval kritickým stavem infrastruktury silnic a dálnic. Vysvětlil, jak finanční krize zasáhla právě oblast stavebnictví. Všechny investice do dopravních staveb byly pozastaveny, nyní se řeší minulé projekty. Tedy jediným výsledkem do budoucna bude opravená dálnice D1. Až se ekonomika dostane z krize, nebudou připraveny žádné projekty k realizaci.

 

Třetí přednášky se ujal Petr Jonák, zástupce AWT, který poukazoval na výhody a nevýhody kombinované dopravy. Za významnou výhodu považuje fakt, že tento druh dopravy je nejrychleji rostoucí na trhu. Uvedl, že kombinovaná doprava má budoucnost z důvodu výhodné geografické pozice ČR. Cílem této dopravy je dostat nejjednodušší řešení usnadnění dopravy na silnicích.

 

Odpolední program byl rozdělen do třech sekcí: Kombinovaná doprava jako východisko, Technologie pro úspěšné podnikání a Profesní logistika – vaše konkurenční výhoda. My jsme se nejvíce zdržovali právě v sekci C, která se zabývala logistikou.

 

O této problematice promluvil Jan Polter ze společnosti Dachser, který představil Evropské řešení pro chemickou logistiku. speed4.JPGTaké uvedl tři základní pilíře logistiky, které jsou pro ně nejdůležitější – jsou to lidé, technika a informační technologie, které dokážou zamezit lidské chybě. 

 

Dále jsme také slyšeli další zajímavou přednášku o aktuálních trendech ve vychystávání, které se ujali Jan Rindt ze SSI Schäfer a pan Černý z ICZ. Ti promítli video, kde byl znázorněn proces automatického vychystávání. Předávání zboží z regálu na paletu je sledováno kamerou a podle toho se aktivuje příslušný počet balení a nepotřebné balení se pošle zpět do skladu. Pak paletizační robot umísťuje jednotlivá balení na paletu – těžké produkty jsou ve spod palety, lehčí a křehké jsou umístěny nahoře. Tím se docílí větších výšek palet než při manuálním vychystávání.

 

Neméně zajímavou přednášku předvedla i společnost STILL, která představila konkrétní případovou studii z realizace výrobního meziskladu obsluhovaného VNA vozíky s poloautomatickým systémem provozu. Jednalo se o aplikaci v projektu Grupo Antolin Turnov s.r.o. Tato společnost požadovala eliminaci chybovosti, skladování metodou FIFO, minimální prostorovou náročnost, maximální dostupnost a nepřetržitý provoz aj. Společnost tuto studii vyřešila na základě regálového systému s velmi úzkou uličkou, kam aplikovala 2 ks vozíků s teleskopickou vidlicí, které byly vybaveny poloautomatickým systémem.

 

Konference měla opravdu nabitý program a každý účastník si přišel na své. Během jednotlivých přednášek se mohli informovat u jednotlivých stánků, kde se mohli dozvědět zajímavé novinky od jednotlivých společností. Už teď se těšíme na příští rok, který bude jistě neméně zajímavý.
 

Logistika | 07. 11. 2011