Práce v bílých rukavičkách, transportní bedny na míru a přísná bezpečnostní opatření. To vše provázelo přepravu uměleckých a historických skvostů z Prahy do čínské Šanghaje. Vzduchem putovaly cenné exponáty necelých 48 hodin. Ostatní materiál a vybavení cestovaly po moři.

Mezi umělecká díla, která si vysloužila největší pozornost, patří bronzové reliéfy pro štěstí sejmuté ze sochy Svatého Jana Nepomuckého na Karlově mostě nebo Zlatá slza z dílny Federica Díaze. U nás méně známým, ale mezi čínskými návštěvníky velmi oblíbeným dílem, je série obrazů Zdeňka Sklenáře nazvaná Opičí král. Ta vypráví stejnojmennou legendu, kterou zná už 500 let každé čínské dítě.

Reliéfy pro štěstí zahájily svoji cestu před zraky novinářů
Přesto, že se přepravovaná umělecká díla značně liší, mají něco společného. Mimořádnou hodnotu nejen kulturní, ale také finanční. Prvním krokem na cestě do Šanghaje bylo odborné sejmutí obou reliéfů a jejich umístění do přepravní bedny vyprojektované přesně na míru. „Transport reliéfů byl výjimečný zájmem veřejnosti. Sejmutí ze sochy probíhalo za účasti novinářů, generálního komisaře účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2010 Pavla Antonína Stehlíka a zástupce hlavního města Prahy,“ říká Petr Slabý produktový manažer výstav a veletrhů společnosti DB Schenker, která přepravy zajišťovala. Po uložení do bedny následoval odvoz na Letiště Praha, expedice do Šanghaje a umístění v českém pavilonu. Mimořádné byly nároky na pojištění, které muselo krýt veškerý průběh přepravy a možné události.  

 


Zlatá slza putovala do Šanghaje v utajení
Dalším z ostře sledovaných exponátů byla LacrimAu umělce Federica Díaze. LacrimAu, také nazývaná Zlatá slza, měla původně obsahovat přesně tunu zlata. „Objem zlata je jiný, ale to nic nezměnilo na přípravách, které jsme celému transportu věnovali. LacrimAu  byla umístěna do na míru vytvořeného kovového rámu, který zaručoval stabilitu exponátu při přepravě a umožňoval manipulaci s ním, aniž by došlo k sebemenšímu otěru zlata. Exponát byl poté umístěn do přepravní bedny o celkových rozměrech: 80x75x125 cm,“ uvádí Petr Slabý. Na rozdíl od putování reliéfů, vědělo o převozu Zlaté slzy jen několik lidí. „Zatajení času i trasy přepravy bylo nejlepším zabezpečením. Stejně postupujeme i při transportech obrazů, soch a dalších cenných uměleckých děl,“ uvádí k přepravám Petr Slabý. Cestu Zlaté slzy do Číny zdramatizovala  erupce islandské sopky a následné uzavření vzdušného prostoru nad Evropou, ale i přes tuto událost dokázala společnost DB Schenker dopravit exponát včas. 


Opičí král vyžadoval královské zacházení
Převoz metr vysokého obrazu Pekingská opera z r. 1957 patřícího do série Opičí král patřil k těm náročnějším z desítek zásilek do Šanghaje. Plátno i samotný rám jsou velmi náchylné k poškození a sebemenší chyba může znamenat nevratné znehodnocení uměleckého díla. Z tohoto důvodu se obecně s obrazy manipuluje pouze ve vertikální poloze. Samozřejmostí byla výroba přepravní bedny na míru a odborný personál. První přípravné práce předcházející všem transportům začaly v lednu 2009, 16 měsíců před zahájením výstavy. Při plánování bylo důležité, aby všechny zásilky dorazily na místo včas a bez komplikací. Zlatá slza nebo reliéfy pro štěstí jsou nejzajímavější. Ale pokud by dorazily později například kostýmy pro hostesky nebo materiál a technika pro zajištění Českého národního dne, mělo by to pro úspěch prezentace České republiky značné následky. 

Český design poletí do Číny v srpnu
Veškeré přepravy proběhly hladce, ale tím to zdaleka nekončí. Všeobecná světová výstava EXPO 2010 trvá celých šest měsíců a po celou dobu proudí exponáty a materiál mezi Českou republikou a Šanghají. Již nyní probíhají přípravy na převoz exponátů předních českých designerů, které jsou v českém pavilonu očekávány v srpnu. EXPO 2010 je pro globálního přepravce DB Schenker už třetí světovou výstavou. Před touto výstavou  poskytovala společnost své služby také v Hannoveru (2000) a Aichi (2005). Zkušenosti s jednáním s čínskými úřady a znalost lokálního prostředí získal DB Schenker při přepravách na Olympijské hry v Pekingu v roce 2008, kde působil jako oficiální speditér.

Doprava | 17. 06. 2010
Další podobné články