Doprava | 15. 05. 2012

Ačkoli podle posledních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) tržby v dopravě a skladování obecně v meziročním srovnání vzrostly, v oblasti vodní dopravy tomu bylo opět obráceně. Růst vykázala všechna odvětví s výjimkou stagnace poštovních činností a zmiňovaného poklesu vodní dopravy. Ta spadla o procento, zatímco ostatní druhy přepravy vykázaly více než procentní nárůst.

Údaje ČSÚ potvrzují smutnou skutečnost o stavu vodní dopravy u nás. Zatímco poptávka po zajištění přepravy roste a pozemní dopravci z ní profitují, na Labi stále není možné garantovat plavební podmínky. Využití vodní dopravy tak stále klesá, přestože se zájem producentů o transport zvyšuje,“ vysvětluje Ing. Jan Skalický, pověřený řízením ŘVC ČR. Zlepšení v tomto ohledu zajistí až plánovaný jez v Děčíně, který umožní garanci celoročního napojení České republiky na zahraniční přístavy.

Jako kritickou vidí situaci na Labi nejen rejdaři, ale i zástupci průmyslu. „Česká ekonomika je exportní, proto rozhodně potřebuje zvyšovat svoji konkurenceschopnost. Přitom z nákladů na transport zboží například do Číny spolkne 80 procent jen převoz do Hamburku. To náš vývoz značně prodražuje,“ uvádí Ing. Ladislav Novák, ředitel Svazu chemického průmyslu České republiky, a dodává: „Směr přes Drážďany k severomořským přístavům je pro ČR nejdůležitější, i kvůli tomu je Labe dávno zařazeno do mezinárodní dopravní sítě TEN – T. Je proto tristní, že splavnost této řeky u nás stále není zabezpečena.