Více než čtyři tisíce mostů na železnici loni potřebovaly opravy

Doprava | 17. 05. 2018

Více než čtyři tisíce železničních mostů loni vyžadovaly opravy nad rámec běžné údržby. Podle Správy železniční dopravní cesty jsou ovšem všechny mosty na železnici bezpečné. Rozsáhlé kontroly všech mostů České republice vyvolaly obavy o jejich stav po pádu lávky v pražské Troji v závěru loňského roku.

Podle SŽDC se při loňských kontrolách ukázalo, že zhruba pět procent mostů na železnici potřebovalo stavební zásah, například přestavbu opěr, popřípadě opravu nebo výměnu některých částí. Na dalších téměř 3900 mostech pak SŽDC musela zařídit práce nad rámec běžné údržby, což mohlo být příčinou omezení provozu na železnici. SŽDC spravuje 6751 mostů a 18.236 mostků (propustků).

Většina z nich byla postavena již v době budování tratí, tedy především v letech 1865 až 1910. Za jejich údržbu zodpovídají odborné správy mostů a tunelů působící u jednotlivých oblastních ředitelství. SŽDC jako manažer drážní infrastruktury musí pravidelně kontrolovat a v případě potřeby přijímat opatření, aby nedošlo k narušení bezpečnosti provozu.

SŽDC zároveň upozornilo, že mosty nad železnicemi nepatří do její správy. Platí to především pro silniční nadjezdy přes koleje, které byly podle někdejšího vládního nařízení převedeny zpravidla na obce. V případě zjištění problémů s těmito objekty se tak snaží organizace kontaktovat příslušného majitele s žádostí o zabezpečení těchto mostů.

Zdroj: ČTK