Trasa D35 v Pardubickém kraji se již rýsuje v krajině

Doprava | 19. 09. 2019

Trasa prvních dvou úseků dálnice D35 v Pardubickém kraji se již rýsuje v krajině. Stavební firmy shrnuly a odvezly ornici k dočasnému uložení a postupně upravují podloží budoucích násypů, na některých místech je již budují. Stavbaři se soustředí na velké mosty, které jsou pracné a jejich výstavba trvá nejdéle.

 
Práce nejvíce pokročily u estakády přes zátopové území Labe u Bukoviny nad Labem na Pardubicku, která je s délkou 1048 metrů nejdelším mostním objektem celé stavby. "Pilotové založení tohoto mostu je z 75 procent dokončeno. Souběžně se postupně betonují jednotlivé pilíře," sdělil ČTK Stanislav Král z pardubické pobočky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Nyní se připravuje skruž pro betonáž prvního úseku nosné konstrukce.

U ostatních mostů na trase se budují konsolidační násypy. Druhým nejdelším bude zhruba půlkilometrový most u Uherska na Pardubicku, kde stavaři založili piloty a budou pokračovat spodní stavbou. Technologicky nejzajímavější bude blízký most přes hlavní železniční koridor, který se do své trvalé pozice umístí pomocí otočení nad tratí.

ŘSD již pravomocně získala potřebná stavební povolení, vypořádalo rovněž veškeré pozemky. Podle Krále je výstavba v některých místech v mírném předstihu proti původnímu harmonogramu.

ŘSD v Pardubickém kraji buduje dva úseky D35, Opatovice - Časy a Časy Ostrov. Dokončení obou prvních částí se plánuje počátkem roku 2022, měřit budou 27 kilometrů. Nákllady dosáhnou 6,621 miliardy korun bez DPH. V Opatovicích se napojí na již léta hotovou tříúrovňovou křižovatku, která umožňuje nájezd na dálnici D11 i rychlostní silnici Hradec Králové - Pardubice.

Zdroj: ČTK