Téma měsíce února: Obaly v podání společnosti Geis

Obaly | 19. 02. 2015

Logistický portál Eulog oslovil v rámci téma měsíce února také společnost Geis, která se zabývá výrobou a vývojem obalů více než 40 let. Z tohoto důvodu jsme položili 3 základní otázky  Ing. Martinovi Gallovi, řediteli produktu Obaly společnosti Geis CZ s.r.o., které se týkají právě obalů.

 

Společnost Geis nově doplnila do své nabídky komplexních logistických služeb také vývoj a výrobu obalů. Kdy jste se pro tento krok rozhodli a co bylo jeho podnětem?
Pokud se týká společnosti Geis mezinárodně, ta se zabývá výrobou a vývojem obalů více než 40 let. Samozřejmě hovořím jednak o naší mateřské firmě v Německu a jednak o tvorbě obalů ve vazbě na požadavky zákazníků z našich logistických projektů. Postupem doby se společnost čím dál tím více začala zabývat obalovými řešeními mimo logistické projekty, což bylo umocněno spojením se společností Lechner, dlouholetého specialisty na oblast vývoje a realizace obalů.
Ve společnosti Geis CZ s.r.o. byl vývoj obdobný, jen začátek se datuje do období roku 1998, kdy jsme vyvinuli pro našeho zákazníka první dřevěný obal paletu a vyřešili tak jeho transportní problém, s nímž nás tehdy oslovil.
Od té doby se mnohé změnilo a výrazně jsme se posunuli také v této oblasti dopředu. Samozřejmě zpočátku převládala čistě racionalizační opatření, která se ale postupem času proměnila ve vývoj takových řešení, která přináší jednak kombinaci úspory a zlepšení designu, nebo čistě jen kvality i když nezřídka je tato vykoupena vyšší cenou.
A to je také odpovědí na Vaši otázku, co bylo důvodem  pro vytváření různých druhů obalů. Nebo-li stručně řečeno, podněty jsou snahou naleznout pro zákazníka co nejvýhodnější nákladovou pozici při zachování dostatečného kvalitativního standardu. Dalším impulsem je řešení kvalitativních problémů s nimiž se na nás zákazník obrací, nebo která sami zachytíme v rámci našeho systému IMS, popř. se postupně prosazujeme do oblasti klasického vývoje obalů pro komerční využití.

Obaly jsou nedílnou součástí komplexní logistiky. Po jakých druzích obalů je u Vás největší poptávka?
Jde o to jestli zde hovoříme o obalu jako části obalového řešení nebo právě o obalovém řešení. Pokud jde o jednotlivé prvky obalového řešení, lze hovořit o čtyřech skupinách obalů, a sice o paletách (EUR či jednocestných), kartonech, foliích a stahovacích páskách. Pokud hovoříme o obalovém řešení, potom převažuje jednoduché přepravní řešení pro Evropu typu paleta, podpůrný dřevěný prostředek, folie a utahovací páska. Dále se zvyšuje  podíl zámořského provedení v bednách . V poslední době s rozvojem našich služeb v této oblasti začínají narůstat různá výrobková provedení pro komerční sféru.
 
Ve Vaší nabídce máte různé druhy obalových materiálů. Můžete popsat, jak vypadá celý proces výroby atypického obalu na míru?
Zde asi neřeknu nic převratného. Jde totiž o učebnicový způsob, kdy na základě našich zdrojů zachytíme potřebu klienta, tuto analyzujeme, vyhodnotíme varianty možných řešení, vyrobíme  prototyp, provedeme zátěžové testy kompletního obalového řešení nebo popř. dle potřeby a charakteru zakázky dílčí zátěžové testy. Výsledné řešení předkládáme zákazníkovi, který toto posoudí a rozhodne se, které řešení bude pro něj nejvhodnější. Případné varianty se podrobí internímu posouzení, zda je vhodné tyto nabídnout dále na trhu, tzn. prodávat je či nikoliv.

Obaly jsou nedílnou součástí logistiky, dopravy a spedice, ale i skladování a manipulace. Na trhu se objevuje velké množství druhů a možností, jak zboží přepravit, zabalit a uchovat. Nelze jednoduše říct, který obal je nejlepší, po kterém obalu je největší poptávka nebo co je na nich zvláštního. Mají mnoho funkcí, tvarů a jsou z různých materiálu, aby uspokojili širokou škálu požadavků zákazníků.
Jak je vidět, i společnost Geis prošla výrazným vývojem v této oblasti. Za dobu 40 let se jejich obalové portfolio poněkud rozšířilo a nyní jsou schopni pružně a rychle reagovat na jednotlivé požadavky zákazníků.


Další podobné články