Téma měsíce srpna: Jak vidí průmyslové nemovitosti odborníci z praxe?

Nemovitosti | 27. 08. 2015

Prázdninové téma měsíce bylo zaměřeno na průmyslové nemovitosti. Během července jsme představili rozhovor s HR manažerkou Amazonu a také 3dílný seriál o zastarávání nemovitostí. Dnešní téma představí problematiku průmyslových nemovitostí z pohledu odborníka z praxe. Na otázky bude odpovídat Martin Šumera, vedoucí oddělení průmyslových nemovitostí 108 AGENCY.

Nejprve bych chtěla slyšet váš názor na současný stav průmyslových nemovitostí v ČR celkově?
Současný stav průmyslových nemovitostí lze hodnotit velice pozitivně. Trh je velmi aktivní, neobsazenost velmi nízká, staví se nové projekty pro konkrétní zákazníky. Na druhou stranu někde trh již naráží na určitá omezení, kterými jsou například nedostatek volných prostor k pronájmu či nedostatek kvalifikované pracovní síly.


Ekonomika se poměrně rychle vzpamatovává z krize a to se projevuje nárůstem výstavby nových logistických parků a center. Jak je na tom republika s volnými plochami k výstavbě?
V některých lokalitách se dnes stává nedostatek nebo nepřipravenost pozemků limitem dalšího rozvoje. Příkladem může být lokalita Praha-D1 nebo oblast Liberecka, kde je poptávka po nových prostorech velmi silná, nicméně zde vhodné pozemky nejsou aktuálně k dispozici.
 

Často se mluví o neobsazenosti logistických parků. Jaká je v současné době míra neobsazenosti parků a co to v praxi znamená pro logistický trh?
Neobsazenost se v současné době pohybuje pod úrovní 7%, což představuje přibližně 360,000 m2 volných ploch připravených ihned k nastěhování. Může se to zdát jako vysoké číslo, navzdory tomu se některé lokality potýkají s nedostatkem volných prostor jako již zmíněná lokalita Praha-D1 a Liberecko nebo také Plzeňsko.  V těchto oblastech pak můžeme cítit tlak na růst cen nájemného.

 
Preferují investoři v současné době spíš výstavbu nebo pronájmy logistických nemovitostí?
V posledních pěti letech sledujeme převažující zájem o pronájem, případně o výstavbu na míru do nájmu. Tento trend je zřejmý rovněž u výrobních společností, které dříve preferovaly vlastnictví. Hlavní výhodou tu je časová a prostorová flexibilita, dále pak rychlost realizace nového projektu. Nová výstavba na zelené louce může trvat až dva roky, zatímco u existujících areálů lze poptávku realizovat prakticky okamžitě. Další důvod se připisuje také menší ochotě firem investovat kapitál do nemovitosti, ty raději své prostředky investují do vlastního rozvoje, výrobního zařízení apod.

 
Objevil se zde v posledních letech nějaký trend v této oblasti?
Vyjma tradičních oborů navázaných především na automobilový sektor byla v posledních letech velmi aktivní oblast e-commerce. Tyto firmy pak vyžadují určité stavební úpravy svých prostor, jako je například vyšší světlá výška, vyšší nosnost podlahy, větší počet můstků apod. Zřetelná je rovněž výstavba pro konkrétního uživatele, spekulativní výstavba je dnes ojedinělá a realizuje se pouze v Praze.


Jak si myslíte, že tento vývoj bude pokračovat v příštích letech?
Česká republika čerpá ze své výhodné geografické polohy. Současná nestabilní situace v části východní Evropy nám pak naznačuje, že přesuny výrobních aktivit dále tímto směrem nejsou příliš reálné. Nepředpokládáme proto, že by investoři, kteří v Česku působí, plánovali relokaci či uzavírání svých provozů. Trend je spíše opačný. Výhled do následujících let je pozitivní, samozřejmě za předpokladu, že nenastane žádná větší kolize globální ekonomiky.