Téma měsíce ledna: Na logistickém trhu bude pokračovat koncentrace trhu, říká Tomáš Holomoucký (DB Schenker)

Logistika | 30. 01. 2015

Logistika je jedním z klíčových odvětví průmyslu, a proto jsme udělali ještě druhý rozhovor, který nabízí zase další názor na zhodnocení loňského roku a pohled do budoucna. Rozhovor jsme udělali rozhovor s Tomášem Holomouckým, ředitelem společnosti DB Schenker.

 

Nejprve bych se Vás chtěla zeptat, jakožto někoho, kdo se v logistice pohybuje už pár let, jak hodnotíte situaci v logistice za uplynulý rok?
Logistika je takový lakmusový papírek, který první pozná hospodářské změny. Na rozdíl od roku 2013 tak bylo v letošním roce patrné oživení ekonomiky, které přineslo více obchodních příležitostí. Věříme, že tento růst bude pokračovat.

A teď trošku prognózy. Kam si myslíte Vy osobně, že se logistika posune v horizontu pěti let?
Podle našeho názoru na logistickém trhu bude pokračovat koncentrace trhu, což znamená, že dochází k přesunu zákazníků k větším logistickým providerům se širokou nabídkou kvalitních služeb, kteří jsou schopni investovat do dalšího rozvoje, moderních technologií a bezpečnosti. Daří se především logistickým firmám, které mají vizi, kvalitní řízení a umějí odhadnout budoucí vývoj a možná rizika.

Letos bych nerada mluvila o finančním zhodnocení firmy a o tom, jak je logistika prosperující odvětví, ale zajímalo by mě, jak Vy osobně hodnotíte loňský rok ve Vaší firmě?
V loňském roce se nám velmi dařilo. Překonali jsme rekordní hospodářské výsledky z roku 2013. Obrat nám narostl o 15 %. Výsledek se ale nedostavil sám od sebe. Úspěch a kvalita služeb stojí zejména na atmosféře uvnitř firmy a samotných zaměstnancích. Díky jejich kvalitě, píli a nadšení jsme vyhráli mnohé tendry, implementovali nové projekty a navázali spolupráci s novými zákazníky. Dlouhodobě investujeme do nových systémů, inovací, rozvoje zaměstnanců, atmosféry a sociální pohody ve firmě. V závěru roku jsme tak třeba mohli otevřít dva nové logistické terminály – v Mladé Boleslavi a Novém Jičíně.

Chystáte nějaké výrazné změny?
Rádi bychom opět rozšířili naše služby pro zákazníky. V kamionové přepravě po Evropě se chystáme navýšit počet linek a některé spoje napřímit. Rádi bychom rozšířili stávající skladové kapacity, ať už rozšířením některých našich terminálů nebo stavbou nového logistického centra.  Chystáme řadu novinek v oblasti e-commerce, v online komunikaci, máme nový systém řízení reklamací a posílíme naše zákaznická centra.

Je tradice dávat si na nový rok určitá předsevzetí. Ne každý je však vydrží plnit třeba déle než měsíc, to všichni známe. Nicméně taková předsevzetí do nového roku ve firmě jsou vlastně strategické cíle, které by firma chtěla – měla dosáhnout. Jaká předsevzetí jste si tedy pro letošní rok dali?
Předsevzetí si v tomto smyslu nedáváme, ale chtěli bychom dále pokračovat v postupném a udržitelném růstu, chceme zákazníkům nabízet dlouhodobá partnerství založená na vzájemné důvěře a spolupráci, budeme dále rozvíjet naše pobočky a služby přidané hodnoty a v neposlední řadě chceme, aby naši zaměstnanci rádi chodili do práce a byli hrdí na naši značku DB Schenker.

V poslední době je hodně slyšet o společenské odpovědnosti firem. Jak jste tuto oblast řešili doposud, a jak ji budete řešit do budoucna?
DB Schenker má v oblasti společenské zodpovědnosti silnou tradici a bohaté zkušenosti. V rámci celé korporace máme environmentální cíl snižování emisí CO2 o 20 % do roku 2020, proto jsme také vybudovali tři terminály se železniční vlečkou a snažíme se u zákazníků více prosazovat kombinovanou nebo železniční přepravu. Snažíme se snížit energetickou náročnost a zmenšit zátěž životního prostředí také při výstavbě poboček a terminálů, kdy využíváme například solární energii. V tomto roce také rozšíříme počet nákladních i osobních automobilů s pohonem na CNG. Zaměstnanci na všech pobočkách jsou zapojeni do sběru elektroodpadu v rámci projektu Zelená firma.
Důležitá je pro nás i oblast sociální, kde dlouhodobě spolupracujeme a podporujeme organizace jako Centrum Paraple, SOS Dětské vesničky, Sociální automobil nebo International Humanity.
V rámci sponzoringu se zaměřujeme na rozvoj kultury a sportu. S vybranými středními a vysokými školami umožňujeme studentům absolvovat u nás praxi, zpracovat diplomovou práci a čerstvým absolventům nabízíme práci. Naši zaměstnanci se dobrovolně angažují v různých sbírkách. V neposlední řadě podporujeme myšlenku Fair Trade nákupem takto označeného zboží.

Kde by se s vámi mohli potencionální zákazníci v letošním roce setkat? Plánujete nějaké akce? Budeme se i letos aktivně účastnit celé řady odborných, obchodních, společenských a charitativních akcí. Mezi nimi můžeme jmenovat logistickou konferenci Eastlog, akcích organizovaných německou nebo americkou obchodní komorou, Svazem spedice a logistiky. Se zájmem se také zúčastníme inspirativních akcí Festival Česká inovace nebo TEDx. Budeme také pokračovat v podpoře našich partnerů v oblasti společenské odpovědnosti, takže nás potkáte jako dobrovolníky na Běhu pro Paraple, na akcích SOS Dětských vesniček nebo při údržbě naučných stezek v CHKO Křivoklátsko. Jako logistický partner Výstaviště Brno se určitě budeme účastnit většiny tamějších veletrhů. Sportovní příznivci se již tradičně s námi mohou potkat na Jizerské 50, karlovarském triatlonu či na golfových turnajích Czech Masters.
 


Další podobné články