Téma měsíce května: Dopravní telematika nejen v logistických činnostech, aneb když se to umí s daty

IT | 12. 05. 2014

Telematika je způsob sledování manipulační techniky, vozidel, či strojů. Nejen o tom, jak je důležité pracovat se vstupními informacemi např. v logistice, ale i jak může být práce se sofistikovanými řešeními i zábavou, nám přiblíží account manager společnosti GX SOLUTIONS BOHEMIA Ing. Daniel Krajča.

Dane, prozradíš nám, jak ses dostal k tomuto oboru?
„Vystudoval jsem ekonomickou vysokou školu, mám kladný vztah k technice a IT a navíc jsem měl zkušenost z oblasti logistiky a distribuce. Zároveň je to obchod, který mě vždycky bavil a už od začátku jsem věřil, že GX Solutions nemá jen standardní gps sledování, ale zaměřuje se na řešení monitoringu oborově, využívá letité technologické zkušenosti s měřením spotřeby paliva a také je schopna aplikovat inovace a nové technologie. Po implementaci projektu toto vše přináší někdy i ohromující výsledky, co se týká úspor.“


Telematika je poměrně široký pojem, jak se v této oblasti vyznají zákazníci?
„Ano je to tak. Od toho jsem tady já, obchodník – konzultant – partner, abych je nasměroval na to, co je nejdůležitější ke zlepšení jejich interních procesů, ať už v logistice, dopravě, stavebnictví. Vycházím ze stávajícího stavu u klienta, konzultujeme interní fungování, administrativní a kontrolní náročnost. Někteří se hodně zajímají o technologie měření phm, jiní zase o monitoring techniky obecně, o kontrolu zaměstnanců apod. Až poté navrhuji to nejvhodnější a konkrétní řešení. V konečném důsledku mě vnitřně těší, že děláme něco užitečného a spokojenost zákazníka je pro mě klíčovou odměnou.“

Foto: Daniel Krajča relaxuje na golfu


Co je na tomto odvětví pro tebe jako obchodníka zajímavé?
„Na začátku působení v GX Solutions jsem netušil, jak se dá pěkně pracovat s daty z monitoringu. A právě tato data dávají velkou přidanou hodnotu klientům. Mohou se týkat efektivity provozu, implementace lean metod, či redukce zbytečných nákladů, tedy dokáži po implementaci jasně identifikovat úspory v daných procesech. Působím již 4 rokem v tomto segmentu, pomohl jsem více jak 100 firmám implementovat to nejvhodnější řešení s jasným cílem, uspořit a vědět, jak nakládat s informacemi z provozu. Neustále rozšiřujeme sestavy a výstupy s orientací na jednotlivé pozice v organizačních strukturách, mohu se podílet na vývoji společnosti, a to mne baví, protože každý klient, od dispečera, finančního ředitele, až po majitele firmy, má svůj individuální požadavek. Navíc, je pro mne velkým benefitem, že si řídím svůj vlastní čas.“

Kromě narůstajícího portfolia, máš za sebou i další obchodní úspěchy?
„Daří se mi oslovovat jak malé, střední, tak i významné společnosti v regionu v různých odvětvích a oborech. Je velmi důležité být houževnatý a věřit v obchodní úspěch. Obchodní jednání mohou totiž trvat i několik měsíců, dokonce i let, vzhledem k dlouhým schvalovacím procesům. Ve firemních soutěžích se umísťuji na předních příčkách, např. loni jsem byl vyhlášený nejlepším obchodníkem „Sprinter roku 2013“, kde jsem téměř pokořil hranici 3 mil. obratu za IVQ.“

Co vnímáš z pohledu obchodníka jako nejzajímavější produkt roku 2014 v oblasti telemetrie?
„V poslední době zaznamenávám nárůst zájmu po optimalizaci nákladů u manipulační techniky. Hlavně výrobním nebo skladovacím společnostem, které disponují nemalým množstvím VZV, jsme schopni velice efektivně pomoci. Nasazením našeho monitoringu techniky můžeme spolehlivě poukázat na to, jak jsou využity vozíky mezi sebou na směnách a z toho efektivně určit, zda je vozíků v podniku dostatek, nebo jak tomu ve většině případů bývá, přebytek. Úspory plynoucí z redukování množství VZV jsou pak zcela přímé a na první pohled viditelné."

Pobavíš nás nějakým vtipem z odvětví logistiky?
Noo, něco by se našlo: „Představte si Egypt, mnoho let před Kristem. Mojžíš na útěku z Egypta s národem vyvoleným přijde k Rudému moři. Chvíli tam postává, pak si zavolá šéfa pro public relations a ptá se ho: "Kde jsou lodě?" - "Jaké lodě?" vyzvídá šéf pro PR. "Tady přece měly být lodě! Jak se dostaneme na druhou stranu?" - "Zeptám se na oddělení logistiky." Po nějaké době se šéf pro PR vrátí. Mezičasem už je na obzoru vidět faraónova armáda a děti Izraele začínají být zlehka nervózní. "Ani logistika neví nic o žádných lodích," informuje šéf pro PR Mojžíše. "A co já mám teď dělat? Co si myslíte, že já teď mávnu rukou, moře se rozestoupí a my přejdeme suchou nohou na druhou stranu?!" - "Šéfe!" reaguje nadšený šéf pro PR. "Kdyby se vám tohle povedlo, tak garantuji minimálně tři stránky ve Starém zákoně...!".

Děkuji za rozhovor.

Rozhovor připravila personalistka společnosti GX SOLUTIONS BOHEMIA pí. Markéta Giergielová.

Pokud i vy chcete také působit v zajímavé, technicky sofistikované oblasti telematických řešení, atraktivní pracovní pozice v obchodním týmu je právě otevřena
 


Další podobné články