Téma měsíce března: Logistika je velmi tvrdý a nekompromisní obor, říká Jiří Cee ze Škody Auto

Logistika | 24. 03. 2015

Březnové téma opět přináší další zajímavý rozhovor. Tentokrát jsme se zaměřili na logistiku a nové trendy v logistice ve společnosti Škoda Auto. Na naše otázky odpovídal Ing. Jiří Cee, vedoucí logistiky a logistická osobnost roku 2014.


V listopadu jste na mezinárodní konferenci SpeedChain získal cenu Gryf za logistickou osobnost roku 2014. Můžete našim čtenářům přiblížit, jaké konkrétní činnosti jsou Vaší náplní práce?
Předně bych rád uvedl, že ačkoli je toto ocenění uznáním osobních úspěchů, je třeba za ním vidět práci celého logistického týmu. Než bych tu ale popisoval, v kolik hodin přicházím do kanceláře a kolik dokumentů denně podepíši, shrnul bych to asi takto. Logistika je velmi tvrdý a nekompromisní obor. Ve sportovní terminologii bych jej přirovnal k play off, kde je každá chyba tvrdě trestána a není na ně prostor. Denně intenzivně pracujeme na tom, aby výroba měla v přesnou chvíli na přesném místě tisíce dílů ke zpracování a aby se naše vozy spolehlivě dostaly k našim zákazníkům. To vše s vynaložením co nejnižších nákladů. Využíváme k tomu nejmodernější technologie a zároveň i v logistice aplikujeme „Simply clever“ řešení. Co je však i v naší branži nejdůležitější, jsou naši zkušení a maximálně spolehliví logistici.

Jak dlouho působíte jako vedoucí logistiky ve ŠKODA AUTO a co Vás na této práci baví nejvíc?
Logistiku ŠKODA AUTO vedu už patnáct let, když jsem přebíral kormidlo, sjížděla z linky čerstvě prvá generace Nové ŠKODA Octavia. Za celý ten čas se tu toho hodně změnilo, zdigitalizovalo, ohromným způsobem narostly objemy výroby, přibyly nové modely, vše se zrychlilo, za jeden měsíc se v logistice dokáže změnit tolik, co kdysi trvalo celý rok. To je zároveň odpověď na Vaši druhou otázku, co mě na této práci baví. Logistika je živý obor, o který se firmy a zaměstnanci začínají zajímat čím dál tím více, dokazuje to například velký zájem o logistiku v rámci studijních oborů na ŠKODA AUTO Vysoké Škole. V tomhle odvětví se člověk nikdy nenudí, nemá pocit, že by stagnoval a i po patnácti letech se každý den učím novým věcem.

Mladoboleslavská ŠKODA je jednou z nejznámějších českých firem. Co vlastně pro automobilku znamená logistika?
Logistika je tepnou automobilky a jednotlivé procesy její krví, bez které by nemohla žít. Za posledních 10 let se počet vyráběných modelů téměř ztrojnásobil. A to nepočítám speciální akční modely nebo odvozené deriváty a dále agregáty, převodovky a další činnosti a výroby. Aktivní účast logistiky je proto naprosto klíčová v celé fázi od vývoje po výrobu vozu a i dále. Především pro dosažení optimálních logistických nákladů a zajištění procesu.

Co se za tu dobu, co jste na této pozici, změnilo v oblasti logistiky v této firmě?
Na logistiku jsou kladeny stále vyšší a rychlejší nároky. Naše firma má jasně definovanou růstovou strategii, která zároveň velice ovlivnila i koncepci a strategii logistiky. V současné době se orientujeme především na pružnost a robustnost logistických procesů při zajištění optimálních nákladů. Klademe velký důraz na zavádění nových inovativních řešení. Z tohoto pohledu jsme i v rámci koncernu VW jednoznačně na špici. V produktivitě je trendem nasazení automatických bezobslužných systémů. K tomu potřebujeme adekvátní podporu a vývoj IT řešení. Musíme reagovat na zvyšující se počet dodavatelů a změny jejich vzdáleností od výrobních míst.  Zásadní změnou je globalizace Škody. Děláme celosvětovou logistiku, ŠKODA vyrábí v Rusku, v Indii, v Číně a v dalších zemích. To klade vyšší nároky na naše spolupracovníky v jazykových a odborných znalostech. To je jedna z největších změn oproti mým začátkům.

Před několika lety jste zavedli novou strategii, tzv. nový logistický koncept (NLK). V čem byl tento koncept nový oproti staré strategii?
Základní myšlenkou NLK byla stabilizace a optimalizace materiálových toků, aby v přesných časových úsecích byl v celém procesním řetězci vyráběn a poté expedován pouze materiál nezbytný pro zajištění výroby vozů v nejbližším časovém úseku, tedy bez zbytečných zásob. V praxi to znamenalo přechod k navážení materiálu od dodavatelů v menších dávkách na kratší časové období.

Jak tuto strategii hodnotíte s odstupem času?
NLK byl prvním důležitým krokem k zefektivnění toku materiálu od dodavatelů a obalů zpět. Jeho využití bylo ale omezené a jeho nasazení bylo vhodné pouze na omezeném počtu relací.
Stále se ale jednalo o vytváření, i když hodně omezených, skladových zásob. Dál jsme šli netradiční cestou dodávek dílů přímo do výroby větší měrou než doposud. To je důležité především u velkoobjemových dílů a podkompletů pro svařovny. Díly jsou naváženy od dodavatelů v přesný čas v minimálních dávkách do příjmových prostor. Odtud pak jsou transportovány přímo do místa zpracování k robotizovaným linkám. Řada dílů je ze speciálních robotických palet přímo vyjímána roboty. K tomu aby díly přišly skutečně v přesný čas, slouží i informační tabule na příjezdové komunikaci před hlavní nákladní bránou do závodu a v příjmových zónách.

V loňském roce získal logistický systém ŠKODA AUTO ocenění za nejlepší evropský logistický projekt. Můžete tento systém představit?
V rámci projektu „Simply Clever logistic support for built-to-order production in the automotive“, jak jsme si jej nazvali, byla realizována mnohá opatření v materiálové logistice a v logistice rozložených vozů doma a v zahraničí. Podstatou byla řešení pro zajištění komplexity, a to pomocí čtyř strategických oblastí. První oblastí je optimalizace procesů pomocí automatizace, například poloautomatický centrální sklad, jehož součástí je plně automatizovaný dopravník s párováním palet a paletových podvozků. Druhou strategickou oblastí byla rozsáhlá aplikace takzvaných pick-by systémů pro vychystávání dílů v supermarketech s nulovou chybovostí. Dále pak inteligentní koncepce dopravy v interní logistice, které pomáhají optimalizovat zásobování montážních linek. Čtvrtou strategickou oblastí je omezování dopadů logistiky na životní prostředí v rámci strategie Green Logistics.

Když se podíváme na logistiku firmy ŠKODA AUTO z globálního hlediska, co je tím klíčovým faktorem pro její neustálý rozvoj?
Logistika značky ŠKODA musí bezpodmínečně podporovat růstovou strategii automobilky. Domnívám se, že pro další udržitelný rozvoj logistiky značky sehraje zásadní roli strategie Green Logistics. V této oblasti již dnes děláme pro snižování emisí CO2 a snižování nároků na energie, mnoho. Další výzvou bude ještě globálnější standardizace a vývoj IT systémů a všech logistických procesů. Logistika musí v tomto ohledu disponovat vysoce kvalifikovaným, globálně mobilním a motivovaným personálem. Pouze tak můžeme uspět v náročném konkurenčním prostředí.

Zkuste prosím na závěr říct, jak vidíte logistické trendy do budoucna a to jak z pohledu vedoucího logistiky ve ŠKODĚ AUTO, tak i z pohledu celkového trhu logistiky.
Ve všech oblastech logistiky je dnes velkým trendem snižování emisí a environmentální zátěže. V transportu se jedná zejména o implementaci alternativních nebo hybridních technologií, například využití CNG pro externí i interní přepravy nebo elektřiny v oblasti závodových přeprav. V oblasti manipulačních a skladových procesů jsou to pokročilé technologie pro vychystávání a kontrolu zboží, jako jsou RFID nebo pick-by-voice systémy. Společně s firmami zaměřenými na výzkum a vývoj nových technologií využíváme elektronický papír „e-paper“ nebo GPS technologie pro sledování přepravovaného materiálu a jednotlivých zdrojů v logistickém řetězci. Nebojíme se nových IT technologií, máme v příchozích projektech celou řadu IT inovací apod. Jsme a budeme odvážní a jsme připraveni být v rámci celého koncernu VW i celého automobilového průmyslu tahounem a inspirací. Tým zkušených a motivovaných spolupracovníků k tomu mám a to je ta hnací síla.
 

Děkuji Vám za rozhovor.
 


Další podobné články