SŽDC vybere zhotovitele studie trati Přerov-Ostrava novou metodou

Doprava | 08. 11. 2018

Správa železniční dopravní cesty vyhlásí do konce tohoto týdne zadávací řízení na studii proveditelnosti vysokorychlostní trati Přerov-Ostrava. Organizace chce využít k výběru zhotovitele novou metodu, která by měla umožnit lepší rozlišení zkušeností a kvality uchazečů. Vedle vyhodnocení samotné trasy by studie měla přinést návrhy na úpravu železniční infrastruktury na úseku železnice z Brna do Ostravy.

Organizace se podle generálního ředitele SŽDC Jiřího Svobody inspirovala v dalších státech EU. Jejich zkušenosti ukázaly, že metoda umožní vstup nových dodavatelů do soutěží, kteří byli dříve kvůli důrazu na nejnižší cenu nekonkurenceschopní. Metoda by tak měla klást větší důraz na kvalitu uchazečů v soutěži a jejich zkušenosti, a zároveň jim umožnit větší tvůrčí invenci v nabídce.

Metoda s názvem "Best Value Approach/Best Value Procurement" by podle SŽDC tak měla projekty zrychlit a zároveň snížit případné nedostatky v nich. „SŽDC v rámci vymezení hodnoticích kritérií této veřejné zakázky pečlivě zvažovala své dosavadní zkušenosti se zadáváním a realizací veřejných zakázek na projektové a obdobné práce, zejména negativní vliv hodnocení nabídek v těchto veřejných zakázkách s důrazem na nejnižší nabídkové ceny," dodal Svoboda.

Zhotovitel studie bude muset vycházet ze současných plánů vedení vysokorychlostní trati a také územních plánů krajů.

Správa železnic v současnosti zpracovává studie vysokorychlostních tratí Praha-Drážďany, Praha-Brno-Břeclav a Praha-Beroun. Hotovy by měly být do dvou let.

Zdroj: ČTK